เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี มอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ แก่เยาวชนในพื้นที่ (มีคลิป)


เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.61 ที่สโมสรท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ร.ต.ต.มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง รักษาการผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือ โดยมอบเป็นทุนในการว่าจ้างครูเจ้าของภาษาโดยตรง เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ให้แก่เยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อให้มีประสบการณ์ตรงในการฝึกภาษาอังกฤษ และร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมกับครูภาษาอังกฤษเจ้าของภาษา จำนวน 7 โรงเรียน รวมงบประมาณทั้งสิ้นกว่า 3 ล้านบาท

ร.ต.ต.มนตรี กล่าวว่า เนื่องจากเยาวชนเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ สมควรให้การสนับสนุน และวางพื้นฐานด้านการศึกษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยมุ่งเน้นกระบวนการจัดการศึกษา ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ วัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่เยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง 


เพื่อให้มีประสบการณ์ตรงในการฝึกภาษาอังกฤษ และร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม กับครูภาษาอังกฤษเจ้าของภาษา โดยจะพัฒนาภาษาอังกฤษให้เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูง โดยให้เยาวชนผู้เรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เป็นภาษาอังกฤษ และใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ตามระดับชั้น และที่สำคัญคือ การเตรียมความพร้อมสำหรับ การพัฒนาพื้นที่เป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) แผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0  


สำหรับโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนในวันนี้  ได้แก่ โรงเรียนบ้านบางละมุง โรงเรียนอนุบาลบางละมุง โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอมโรงเรียนบ้านนาวัง โรงเรียนบ้านโรงหีบ และโรงเรียนวัดจุกกะเฌอ พร้อมกันนี้ จัดมอบประกาศนียบัตรให้กับครูในหลักสูตร TESOL ซึ่งเป็นหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก
หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 12:03:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG