ปราจีนบุรี - นายอำเภอบ้านสร้าง ลงพื้นที่ นำทีมสำรวจสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยง ให้กำลังใจ และรับฟังปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชน

เขียนโดย Admin | | หมวดหมู่ , , , ,

     วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 น.อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรีในเวลา 10.30 น. นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นายอำเภอบ้านสร้าง พร้อมด้วยนายก อบต.บางแตน และฝ่ายปกครองท้องที่ ได้เร่งลงพื้นที่ ตำบลบางแตน เพื่อติดตาม และประเมินสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมลุยลงพื้นที่รายบ้านสอบถามปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชน เพื่อประเมินสถานการณ์ และร่วมกันหาแนวทางป้องกันและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบต่อไป


     สำหรับพื้นที่ตำบลบางแตนนั้นเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ และได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก่อนเป็นจุดแรกในอำเภอบ้านสร้าง ซึ่งทำให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำ ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำที่เอ่อล้นเข้าท่วมที่อยู่อาศัย โดยก่อนหน้านี้ อำเภอบ้านสร้างได้ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนให้ประชาชนที่ประกอบอาชีพประมง เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการ และหาแนวทางป้องกันไม่ให้มวลน้ำก่อให้เกิดผลกระทบต่อ การเลี้ยงปลา และกุ้งในเบื้องต้นแล้ว

      แม้ว่าจากการสอบถามพูดคุย พี่น้องประชาชนจะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า “น้ำท่วม เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต ของคนริมน้ำ” อย่างไรก็ตาม ด้วยปริมาณน้ำฝนที่ค่อนข้างมากในห้วงนี้ ประกอบกับอิทธิพลจากพายุโนรู นายอำเภอบ้านสร้างจึงไม่อาจนิ่งนอนใจ และเร่งลงพื้นที่ เพื่อประเมินสถานการณ์น้ำ พร้อมพูดคุยให้กำลังใจกับพี่น้องประขาชน ตลอดจนบูรณาการข้อมูล รวมถึงพลังสนับสนุนจากทุกภาคส่วน เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาต่อไป

     นายอำเภอบ้านสร้างกล่าวทิ้งท้ายว่า อำเภอบ้านสร้างเป็นพื้นที่รองรับน้ำทั้งจากจังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ผ่องถ่ายน้ำไปจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อระบายลงสู่ทะเลต่อไป จึงจำเป็นต้องบริหารจัดการน้ำร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุด ทั้งประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านสร้าง และจังหวัดใกล้เคียงด้วย

ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรีชุมพร- เทศกาลถือศีลกินเจคนร่วมประเพณีกันอย่างคึกคัก

เขียนโดย Admin | | หมวดหมู่

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 9.30 น. ณ.บริเวณหน้าสถานีรถไฟ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ได้มีการจัดพิธีขบวนแห่ม้าทรง ในเทศกาลถือศีลกินเจ ของพี่น้องประชาชนเชื้อสายจีน ของศาลเจ้ากวนอูซึ่งเป็นศาลเจ้าประจำอำเภอสวี จังหวัดชุมพร
โดยมีพ่อค้าประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก หลังจากไม่ได้จัดขบวนแห่มาเป็นเวลา 3ปี เนื่องจากสถาณการณ์โรคโควิด-19 ประเพณีถือศีลกินเจเป็นพิธีกรรมของชาวไทยเชื้อสายจีน ซึ่งจัดกันมาเป็นประจำทุกปี เป็นทางเลือกของการละเว้นบริโภคเนื้อสัตว์ทุกชนิดและหันมารับประทานผักแทน โดยเทศกาลกินเจนี้ มีขึ้นระหว่างวันที่ 26 กันยายยน ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2565 และในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน ประชาชนเชื้อสายจีน นำธงสีเหลืองมาปักหน้าร้านหรือหน้าบ้าน พร้อมโต๊ะหมู่บูชาเพื่อเป็นการแสดงว่า ได้เข้าร่วมพิธีแล้ว เป็นแนวทางของการบูชาเทพเจ้าและกวนอู รวมถึงสักการะมหาโพธิสัตว์ด้วย

เทศกาลกินเจของชาว อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จะจัดเป็นประจำทุกปี เป็นช่วงเวลาถือศีล เพื่อให้ร่างกายและจิตใจ ทั้งภายในและภายนอก บริสุทธิ์ สดใส สะอาด สามารถดำรงค์ชีวิตให้มีความสุขตลอดไป
ภุชงค์ ทองมี//รายงาน

ร้อยเอ็ด​ -​ พิธีเปิด โครงการ U2T for BCG Roi-Et 2 Global ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เขียนโดย Admin | | หมวดหมู่ ,

         เมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 ณ.หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดโดย ผศ.ดร.วิชิต กำมันตะคุณ  รักษาราชการแทน อธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และในฐานะ อว.ส่วนหน้าจังหวัดร้อยเอ็ด  เสนอการดำเนินการมหกรรม ในงาน U2T for BCG  การออกร้านจัดแสดงผลงานกว่า 200 ตำบล  การเสวนาเพื่อพัฒนาและยกระดับขับเคลื่อนธุรกิจ  การประกวดสุดยอดผลิตภัณฑ์และบริการแฟชั่นโชว์ของดี ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 208  ตำบล ครอบคลุมทั้งจังหวัด

         วัตถุประสงค์:1) เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ใน พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 2) เพื่อเพิ่มการจ้างงานบัณฑิตที่พึ่งจบการศึกษาและประชาชนในพื้นที่ 3) พัฒนากำลังคนให้มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบันและทักษะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ BCG 4)เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต และบริการด้าน BCG ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในสถาบันอุดมศึกษา(ม.ราชภัฎร้อยเอ็ด) ไปขับเคลื่อนทั้งในภาคการผลิตและบริการในระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ เพิ่มและรักษา ระดับการจ้างงานของบัณฑิตที่พึ่งจบการศึกษาและประชาชนในพื้นที่

สุเทพ  ลอยแก้ว/รายงานชลบุรี - อำเภอสัตหีบ เปิดอาคารหอประชุม อบจ.ชลบุรี-สัตหีบ ร่วมใจ จังหวัดชลบุรี และเปิดสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

เขียนโดย Admin | | หมวดหมู่ , ,

      วันนี้ (27 ก.ย.65) นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดอาคารหอประชุม อบจ.ชลบุรี-สัตหีบ ร่วมใจ จังหวัดชลบุรี และเปิดสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ โดยมี นานกัณฑ์พงษ์ สุวรรณปทุมเลิศ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชานาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอสัตหีบ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย คณะข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น และพ่อค้าประชาชนชาวอำเภอสัตหีบ เข้าร่วมพิธี

       เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการขยายเขตเมืองของอำเภอสัตหีบ ในการรองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC อำเภอสัตหีบจึงได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เพื่อก่อสร้างอาคาร 2 ชั้น สำหรับใช้ปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ในการจัดประชุม อบรม สัมมนา จัดกิจกรรมต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนชาวอำเภอสัตหีบใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้เมตาอนุมัติงบประมาณ จำนวน 16 ล้านบาท สร้างอาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้นดังกล่าว ซึ่งบัดนี้การดำเนินการก่อสร้างได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว


        ในส่วนกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2519 ซึ่งภารกิจของกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ ได้ดำเนินการตามหลักการกาชาด โดยบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย เพื่อประโยชน์สุขและเป็นที่พึ่งของประชาชน แย่งเบาภารกิจเหล่ากาชาดจังหวัด ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนยากไร้ ยากจน คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งเดิมกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบมีสำนักงานตั้งอยู่ที่อาคารที่ว่าการอำเภอสัตหีบหลังเก่า แต่อาคารมีสภาพชำรุดทรุดโทรม จึงเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ และอำเภอมีโครงการรื้อถอนอาคารที่ว่าการอำเภอหลังเก่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบจึงได้ปรึกษาหารือที่จะหาสำนักงานแห่งใหม่ และได้รวบรวมเงินทุนบริจาคกันเองประกอบด้วย ที่ปรึกษานายกกิ่งกาชาด รองนายก กรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาด พร้อมด้วยภาคประชาชนร่วมสมทบ และพระครูเกษมกิตติโสภณ (อ.จ่อย) เจ้าอาวาสวัดสามัคคบรรพต (บางเสร่นอก) รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่ายุบ ร่วมสมทบรวมเป็นเงินจำนวน 356,000 บาท นัดเป็นห้องปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ห้องประชุมของคณะกรรมการและสมาชิก และใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมของกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

ภาพข่าว สมนึก เชื้อสนุก