กลุ่มไทยออยล์ จับมือสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย สานต่อความร่วมมือโครงการ “ช่วยชีวิต ลดวิกฤตการจมน้ำ” เป็นปีที่ 3

เขียนโดย Admin | | หมวดหมู่

กลุ่มไทยออยล์ จัดโครงการ “ช่วยชีวิต ลดวิกฤตการจมน้ำ” ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สืบต่อเจตนารมณ์การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งเน้นการพัฒนาด้านสุขภาวะ และส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านกีฬาต่างๆ ให้กับเยาวชนรอบโรงกลั่น เพื่อสอนทักษะการว่ายน้ำให้กับเด็กและเยาวชนระหว่างช่วงอายุ 6-15 ปี จำนวน 400 คน ในเขตพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ภายใต้ความร่วมมือกับสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย เทศบาลนครแหลมฉบัง และชุมชนรอบโรงกลั่น
โครงการ “ช่วยชีวิต ลดวิกฤตการจมน้ำ’’ นี้ จัดขึ้นภายใต้โครงการ “ไทยออยล์ปั้นฝันเยาวชนสู่ความเป็นหนึ่ง เพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬาว่ายน้ำ” ซึ่งมุ่งเน้นการยกระดับทักษะกีฬาว่ายน้ำให้แก่เยาวชนในพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบังและศรีราชา โดยกลุ่มไทยออยล์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายจากการจมน้ำของเยาวชนในพื้นที่ จึงจัดให้มีการฝึกสอนการช่วยเหลือตนเองจากการจมน้ำเพื่อความปลอดภัยของเยาวชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้ออกกำลังกายสม่ำเสมอ อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาด้านสุขภาวะให้เยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยในปีนี้ โครงการดังกล่าวมีระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 10 เดือน ตั้งแต่ ธันวาคม 2564 ถึง กันยายน 2565 จัดการสอนว่ายน้ำโดยแบ่งการสอนเป็น 5 คอร์ส คอร์ส ละ 10 ชั่วโมง


ดร.ถิรยุทธ ลิมานนท์ ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กลุ่มไทยออยล์ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการดูแลสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ รวมถึงการส่งเสริมทักษะกีฬาว่ายน้ำให้แก่เยาวชนไทยเพื่อลดความเสี่ยงและลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางน้ำ ในขณะเดียวกัน พื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นที่ตั้งของกลุ่มไทยออยล์ ทำให้ไทยออยล์และเทศบาลนครแหลมฉบัง ตลอดจนชุมชนโดยรอบ เป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดและได้ดำเนินความร่วมมือร่วมกันในกิจกรรมต่างๆ เพื่อสาธารณประโยชน์มาอย่างต่อเนื่อง จึงนับเป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้ดำเนินโครงการช่วยชีวิต ลดวิกฤตการจมน้ำ ประจำปี 2565 ในพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมให้ลูกหลานชาวแหลมฉบัง ได้มีโอกาสฝึกฝนเรียนรู้ทักษะการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด”
ขณะที่ นายสันติ ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง กล่าวว่า “โครงการช่วยชีวิต ลดวิกฤตการจมน้ำ ในพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการช่วยส่งเสริมให้เด็กในพื้นที่ได้ฝึกฝนทักษะการว่ายน้ำจากบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิ ลดความสูญเสียในชีวิตของทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของสังคมไทย ซึ่งเทศบาลนครแหลมฉบังรู้สึกยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้สนับสนุนส่งเสริมโครงการนี้”


ชลบุรี - โครงการรักษ์ต้นไม้ ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกป่าชายเลนเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปี 2565

เขียนโดย Admin | | หมวดหมู่ ,

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ที่ ศูนย์การเรียนรู้อนุรักษ์ป่าชายเลน หมู่บ้านแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการรักษ์ต้นไม้ ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกป่าชายเลนเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปี 2565 โดยมีนายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง กล่าววัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม พร้อมด้วยนางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฎิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง, ผู้แทนศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4,ผู้แทนสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง,ผู้แทนโรงกลั่นน้ำมัน Esso ศรีราชา, ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง,ผู้นำชุมชน, คณะอาจารย์ นักเรียน และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


สำหรับการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระชิราเกล้าเจ้าอยู่หัว และในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี

และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยการอนุรักษ์ และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต เช่น พืช สัตว์น้ำและสัตว์บก นานาชนิด เป็นฉากกำบังภัยธรรมชาติ เพื่อป้องกันลมพายุ มรสุม ต่อการพังทลายของดินที่อยู่บริเวณชายฝั่งทะเล และยังช่วยป้องกันสิ่งแวดล้อม ตลอดจนของเสียไม่ให้ไหลลงสู่ทะเล ซึ่งจะก่อความเสียหายแก่สัตว์น้ำและระบบนิเวศชายฝั่ง ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามแบบแผนแม่บทและมาตรการของจังหวัดชลบุรี จึงเป็นนิมิตรหมายที่ดียิ่ง สำหรับการสร้างสรรค์กิจกรรมที่ทำให้ทุกภาคส่วนได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาและรักษาความเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังต่อไป
ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน

ชลบุรี - สาวโรงงานดับในห้องน้ำ พบบาดแผลที่ข้อมือ เลือดนองพื้นตั้งแต่ชั้นล่างถึงชั้น 3

เขียนโดย Admin | | หมวดหมู่ ,

 สาวโรงงานดับเลือดท่วมคาห้องน้ำ พบขวดเบียร์ยังไม่เปิดตกแตกกระจายเกลื่อนพื้น พร้อมกองเลือดกระเซ็นทั่วบันได ตั้งแต่ชั้น 1 ถึงชั้น 3 คาดเมาล้มตกบันไดขวดเบียร์แตกบาดข้อมือจนเส้นเลือดใหญ่ขาด ก่อนเสียเลือดมาก หมดสติ เสียชีวิต

เมื่อเวลา 14:30 น ของวันที่ 5 มิถุนายน 2565 ศูนย์วิทยุกู้ภัยเกี่ยวเบี่ยงท้ายศรีราชาจังหวัดชลบุรีได้รับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตที่โครงการหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่ 10 ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีจึงประสาน พ.ต.ต.ภคิน นันบุญ สารวัตรสอบสวน สภ.หนองขามและเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.หนองขามเข้าร่วมตรวจสอบ

ในที่เกิดเหตุเป็นอาคารสูง 3 ขั้น เข้าประตูด้านหลังพบขวดเบียร์ตกแตกเกลื่อนพื้นที่บริเวณบันไดทางขึ้น พบคราบเลือดกระจายเต็มพื้น และพบหยดเลือดหยดเป็นทางบริเวณบันไดขึ้นไปถึงชั้น 3 หน้าห้องเกิดเหตุพบกองเลือดอีกกองหน้าหัองพัก โดยภายในห้องไม่พบร่องรอยการรื้อค้น ส่วนในห้องน้ำพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นหญิง นอนหงาย ตาค้าง มือยกเกร็งทั้งสองข้าง มีบาดแผลเป็นรอยบาดที่บริเวณข้อมือขวาเป็นแผลลึกถึงเส้นเอ็น บริเวณคอมีแผลถูกบาดเล็กน้อย ศีรษะด้านหลังบวมปูด เลือดกระจายเต็มพื้น ทราบชื่อภายหลังคือ  นางสาวลักษมี มีศิลป์ อายุ 40 ปี มีอาชีพเป็นพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่

จากการสอบสวน นส.นัทมน เสมอ อายุ 25 ปี ผู้พักอาศัยอยู่ที่ชั้น 2 ดปิดเผยว่า เมื่อช่วงเที่ยงตนเองพักอยู่กับแฟนสองคน กำลังจะเดินออกไปด้านนอกก็เห็นกองเลือดหยดเป็นทางบริเวณบันไดทางขึ้นลง ตนเองตกใจไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจึงถ่ายภาพและเดินกลับไปที่ห้องพัก แล้วโทรแจ้งเจ้าของหอพักให้มาตรวจสอบ โดยตนเองรออยู่ในห้องพักตลอดเพราะกลัวเลือดไม่กล้าออกมา ส่วนคนเสียชีวิตตนเองไม่รู้จัก ไม่เคยคุยกัน แต่ตอนประมาณตีสองได้ยินเสียงปิดประตูเสียงดัง แต่ก็ไม่ได้สนใจอะไร

ด้านนายประสาน เพ็งจันทร์ลอน ผู้เข้าไปพบศพเปิดเผยว่า ตนเองมากับเจ้าของหอพัก โดยใช้กุญแจสำรองเปิดเข้าไปดูในห้อง พบผู้เสียชีวิตนอนหงายมือเกร็งตาค้างอยู่ในห้องน้ำ เมื่อเห็นดังนั้นจึงรีบออกมาบอกเจ้าของหอพัก และแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาตรวจสอบดังกล่าว

จากการตรวจสอบเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่า นางสาวลักษมีน่าจะออกไปดื่มกินเบียร์มาจากข้างนอกจนมีอาการเมา แล้วซื้อเบียร์กลับมาดื่มต่อที่ห้องพักแล้วเกิดลื่นล้มตกบันไดทำให้ขวดเบียร์แตก แล้วขวดอาจจะไปบาดที่ข้อมือทำให้เกิดบาดแผลที่ข้อมือเป็นแผลใหญ่ลึกตัดเส้นเลือดใหญ่ขาด และบริเวณคางเป็นแผลเล็กน้อย ส่วนศีรษะน่าจะเกิดจากการล้มหัวฟาดพื้นทำใหัเกิดการบวมปูด แล้วคงจะเดินกลับไปที่ห้องพักเพื่อล้างแผลแต่ด้วยความที่เสียเลือดมาก อาจทำให้หมดแรงล้มลงเสียชีวิตในห้องน้ำดังกล่าว เนื่องจากไม่พบร่องรอยการต่อสู้ พบรอยเท้าของผู้เสียชีวิตเพียงคนเดียว แต่หลังจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดในละแวกใกล้เคียงว่าเวลากลับมาห้องพักมากันกี่คน เพื่อหาข้อเท็จจริงดำเนินการตามกระบวนกฎหมายต่อไปหนึ่ง สุรศักดิ์/รายงาน

ปราจีนบุรี -​ “นายอำเภอบ้านสร้าง# เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕”

เขียนโดย Admin | | หมวดหมู่

วันศุกร์ที่ ๓ มิ.ย. ๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น.นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นายอำเภอบ้านสร้าง พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครองท้องที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมโรงเรียนชิตใจชื่น อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อแสดงความจงรักภัคดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งกิจกรรมในภาคเช้า เป็นพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ส่วนช่วงเย็นจะเป็นพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม ตลอดจนพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ซึ่งอำเภอบ้านสร้าง ได้เชิญชวนส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นี้ โดยพร้อมเพรียงกัน

ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรี