เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ชลบุรี - กลุ่มไทยออยล์ ร่วมกับ สมาคมกีฬาว่ายน้ำฯ และเทศบาลนครแหลมฉบัง สานต่อความร่วมมือโครงการ “ช่วยชีวิต ลดวิกฤตการจมน้ำ” ปีที่ 4 ประจำปี 2566

   เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566  ที่ สระว่ายน้ำเทศบาลนครแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี พล.อ.ธนิส พิพิธวณิชการ ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ประธานบริหารโครงการพิเศษสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายจิระเมศร์ ธนกุลอธิโรจน์ ประธานภาคกลาง 1 นายอรรจน์ วิสุทธิถาวรวงศ์ ผู้จัดการกิจการเพื่อสังคม บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และ นายสันติ ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ร่วมเปิดโครงการ “ช่วยชีวิต ลดวิกฤตการจมน้ำ” ประจำปี 2566


พล.อ.ธนิส พิพิธวณิชการ ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ประธานบริหารโครงการพิเศษสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “การจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปี ซึ่งในปัจจุบันในประเทศไทยยังมีการสอนว่ายน้ำในโรงเรียนน้อยมาก และไม่ได้เป็นทักษะบังคับที่บรรจุอยู่ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทำให้นักเรียนที่ด้อยโอกาสและมีทุนทรัพย์น้อยว่ายน้ำไม่เป็น จึงถือเป็นอีกภารกิจสำคัญของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยในการที่จะส่งเสริมทักษะการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดให้กับเยาวชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ” 

สำหรับในพื้นที่แหลมฉบังนั้น ทางสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยได้ร่วมมือกับ บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และเทศบาลนครแหลมฉบัง ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเสียชีวิตจากการจมน้ำของประชาชนและเยาวชนของประเทศไทยที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี จึงได้ริเริ่มโครงการ “ช่วยชีวิต ลดวิกฤตการจมน้ำ” ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ที่มีอายุ 6–15 ปี จำนวน 300 คน ได้มีโอกาสฝึกฝนเรียนรู้ทักษะการว่ายน้ำกับครูสอนว่ายน้ำที่เป็นบุคลากรของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย และนิสิตจากมหาวิทยาลัยบูรพา ตามหลักสูตรที่กำหนด เพื่อช่วยลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเยาวชนไทยพร้อมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักถึงการรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางน้ำมากยิ่งขึ้น 

ด้านนายอรรจน์ วิสุทธิถาวรวงศ์ ผู้จัดการกิจการเพื่อสังคม บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการดูแลสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ รวมถึง การส่งเสริมทักษะกีฬาว่ายน้ำให้กับเยาวชนไทยเพื่อลดความเสี่ยงและลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางน้ำ ในขณะเดียวกัน พื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เป็นที่ตั้งของกิจการของบริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งทำให้บริษัทฯ และเทศบาลนครแหลมฉบัง ตลอดจนชุมชนโดยรอบ เป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดและได้ดำเนินความร่วมมือร่วมกันในกิจกรรมต่างๆ เพื่อสาธารณประโยชน์มาอย่างต่อเนื่อง จึงนับเป็นเรื่องน่ายินดีที่บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการช่วยชีวิต ลดวิกฤตการจมน้ำ ประจำปี 2566 ในพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบัง ปีนี้เป็นปีที่ 4 เพื่อส่งเสริมให้ลูกหลานชาวแหลมฉบัง ได้มีโอกาสฝึกฝนเรียนรู้ทักษะการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด ภายใต้การสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลนครแหลมฉบัง เพื่อให้โครงการนี้ได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง” 


นายสันติ ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง กล่าวว่า “โครงการช่วยชีวิต ลดวิกฤตการจมน้ำ ในพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการเป็นต้นมา โดยเป็นการช่วยส่งเสริมให้เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ได้ฝึกฝนทักษะการว่ายน้ำจากบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิ ลดความสูญเสียในชีวิตของทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของสังคมไทย ซึ่งเทศบาลนครแหลมฉบังรู้สึกยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้สนับสนุนส่งเสริมการประชาสัมพันธ์โครงการนี้ไปสู่แหล่งชุมชนเป้าหมายในพื้นที่ เพื่อให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข่าวอย่างทั่วถึง ตลอดจนได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว” 

โครงการ “ช่วยชีวิต ลดวิกฤตการจมน้ำ” ปีที่ 4 ประจำปี 2566 มีระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 9 เดือน ตั้งแต่ มกราคม ถึง กันยายน 2566 จัดการสอนว่ายน้ำโดยแบ่งการสอนให้กับเยาวชนอายุตั้งแต่ 7 –14 ปี โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา การจัดการเรียนจำนวน 10 ชั่วโมง โดยมีผลลัพธ์ที่คาดหวังคือเด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ มีทักษะการว่ายน้ำที่ถูกต้อง เกิดกระบวนการเรียนรู้การช่วยชีวิตทางน้ำให้กับเยาวชนเพื่อเอาชีวิตรอดและลดอุบัติเหตุจากการจมน้ำในช่วงปิดเทอม ตามเกณฑ์ชี้วัดของหลักสูตรที่กำหนดจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 โดยตั้งแต่ปี 2563-2565 มีเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 1,200 คน
หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 17:36:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG