เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ชลบุรี - ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ออกหน่วยคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพ

     ที่  โดมตลาดน้ำห้วยสุครีพบางพระศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ออกหน่วยคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพ จึงขอเชิญชวนประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตำบลบางพระ หมู่ที่ 3,4 และ 9 หรือประชาชนที่มีสิทธิ 30 บาท ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดล่างบางพระ สถานพยาบาล รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โดยจะมีการคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพรายบุคคล ประเมินความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด  ระหว่างวันที่โดยจะให้บริการระหว่างวันที่  24-26 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30-11.00 นาฬิกา ณ อาคารโดมตลาดน้ำห้วยสุครีพ  ซึ่งผู้ที่ตรวจพบความผิดปกติก็จะทำการส่งตัวเข้ารักษาตามสิทธิ์ต่อไป สำหรับผู้ที่ต้องการคัดกรองโรคเบาหวาน กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มหลังเวลา 20.00 นาฬิกาก่อนวันมาคัดกรอง
หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 18:49:00. หมวดหมู่ , , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG