เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ชลบุรี - อำเภอสัตหีบ เปิดอาคารหอประชุม อบจ.ชลบุรี-สัตหีบ ร่วมใจ จังหวัดชลบุรี และเปิดสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

      วันนี้ (27 ก.ย.65) นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดอาคารหอประชุม อบจ.ชลบุรี-สัตหีบ ร่วมใจ จังหวัดชลบุรี และเปิดสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ โดยมี นานกัณฑ์พงษ์ สุวรรณปทุมเลิศ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชานาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอสัตหีบ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย คณะข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น และพ่อค้าประชาชนชาวอำเภอสัตหีบ เข้าร่วมพิธี

       เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการขยายเขตเมืองของอำเภอสัตหีบ ในการรองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC อำเภอสัตหีบจึงได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เพื่อก่อสร้างอาคาร 2 ชั้น สำหรับใช้ปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ในการจัดประชุม อบรม สัมมนา จัดกิจกรรมต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนชาวอำเภอสัตหีบใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้เมตาอนุมัติงบประมาณ จำนวน 16 ล้านบาท สร้างอาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้นดังกล่าว ซึ่งบัดนี้การดำเนินการก่อสร้างได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว


        ในส่วนกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2519 ซึ่งภารกิจของกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ ได้ดำเนินการตามหลักการกาชาด โดยบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย เพื่อประโยชน์สุขและเป็นที่พึ่งของประชาชน แย่งเบาภารกิจเหล่ากาชาดจังหวัด ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนยากไร้ ยากจน คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งเดิมกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบมีสำนักงานตั้งอยู่ที่อาคารที่ว่าการอำเภอสัตหีบหลังเก่า แต่อาคารมีสภาพชำรุดทรุดโทรม จึงเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ และอำเภอมีโครงการรื้อถอนอาคารที่ว่าการอำเภอหลังเก่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบจึงได้ปรึกษาหารือที่จะหาสำนักงานแห่งใหม่ และได้รวบรวมเงินทุนบริจาคกันเองประกอบด้วย ที่ปรึกษานายกกิ่งกาชาด รองนายก กรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาด พร้อมด้วยภาคประชาชนร่วมสมทบ และพระครูเกษมกิตติโสภณ (อ.จ่อย) เจ้าอาวาสวัดสามัคคบรรพต (บางเสร่นอก) รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่ายุบ ร่วมสมทบรวมเป็นเงินจำนวน 356,000 บาท นัดเป็นห้องปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ห้องประชุมของคณะกรรมการและสมาชิก และใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมของกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

ภาพข่าว สมนึก เชื้อสนุก 

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 19:28:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG