เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ร้อยเอ็ด​ -​ พิธีเปิด โครงการ U2T for BCG Roi-Et 2 Global ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

         เมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 ณ.หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดโดย ผศ.ดร.วิชิต กำมันตะคุณ  รักษาราชการแทน อธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และในฐานะ อว.ส่วนหน้าจังหวัดร้อยเอ็ด  เสนอการดำเนินการมหกรรม ในงาน U2T for BCG  การออกร้านจัดแสดงผลงานกว่า 200 ตำบล  การเสวนาเพื่อพัฒนาและยกระดับขับเคลื่อนธุรกิจ  การประกวดสุดยอดผลิตภัณฑ์และบริการแฟชั่นโชว์ของดี ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 208  ตำบล ครอบคลุมทั้งจังหวัด

         วัตถุประสงค์:1) เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ใน พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 2) เพื่อเพิ่มการจ้างงานบัณฑิตที่พึ่งจบการศึกษาและประชาชนในพื้นที่ 3) พัฒนากำลังคนให้มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบันและทักษะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ BCG 4)เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต และบริการด้าน BCG ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในสถาบันอุดมศึกษา(ม.ราชภัฎร้อยเอ็ด) ไปขับเคลื่อนทั้งในภาคการผลิตและบริการในระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ เพิ่มและรักษา ระดับการจ้างงานของบัณฑิตที่พึ่งจบการศึกษาและประชาชนในพื้นที่

สุเทพ  ลอยแก้ว/รายงานหนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 19:26:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG