เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

อำนาจเจริญ - ตำรวจ ยังมีอุดมคติมีจิตสาธารณะหลังจากลาออกจากราชการมาช่วยเหลือชุมชนที่ตนอยู่

 

วันที่ 23 ธันวาคม2563 ผู้สื่อข่าว ได้รับการเปิดเผย จาก ผู้ใหญ่บ้านปากรน้อยหมู่ 4 นายสมยศ บุญมาก ได้ เล่าว่า  พันตำรวจเอกเสกสรร พวงปัญญา หลังจากลาออกจากราชการ ตำรวจแล้วก็มา อยู่บ้าน ชุมชนแห่งนี้ เมื่อ ครั้งก่อน เป็นตำรวจตระเวนชายแดนก็สอนนักเรียนจนๆได้เลื่อนชั้นขึ้นเป็นนายตำรวจ มาร่วมสร้างโรงเรียนสร้างชุมชน บ้านเมืองมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงโรงเรียนแห่งนี้ก็โอนมาเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

ดังนั้น พ.ต.อ.แสงสรรค์ พวงปัญญา ก็ได้ ปรับเปลี่ยนตำแหน่งไปอยู่สถานีตำรวจตำแหน่งสารวัตร จากนั้นมาก็เห็นว่าได้รับราชการมา นานแล้วอยากลาออกมา ช่วยงานชุมชนได้เต็มเวลา เช่น เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียน ตชด.บ้านป่ากอ และ เป็นที่ ปรึกษาในชุมชนในงานต่างๆเช่น ประเพณี งานแผนพัฒนาตำบลสร้าง งานในกับชุมชนปลูกฝังลูกหลานให้มีความสมัครสมานสามัคคีมุ่งมั่นขยันทำงาน ให้มีความอดทนสร้างตนสร้างตัวตลอดทั้งการศึกษาพัฒนาตนเองอยู่ตลอด เพราะการศึกษาเป็นการเปลี่ยนแปลงให้คนได้รับความรู้ ทันเหตุการณ์ตลอดทั้งรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชนตำบลป่าก่อ จะเห็นได้ว่าชุมชนก็มีความ สุข เป็นลำดับขึ้นเรื่อยๆพ.ต.อ. แสงสรรค์ พวงปัญญาได้กล่าว ผู้สื่อข่าวว่า มีความสุข ที่ได้ ช่วยเหลือชุมชนเต็มได้เต็มเวลา ได้อยู่กับชุมชนตำบลป่าก่อ ถือว่าเป็นบ้านที่ตนรักมากมา ก็อยากจะสร้าง สิ่งดีๆมอบสิ่งดีๆ ให้กับชุมชน เมื่อมีโอกาส ผู้สื่อข่าว ได้สอบถาม คนในชุมชน เห็นว่า พันตำรวจเอกแสงสรรค์พวงปัญญา เป็นคนดี เป็นแบบอย่างที่ดี ในชุมชนเยาวชนคนรุ่นหลังๆก็คงจะนำ แบบอย่างดีๆนี้มาใช้ภาพ/ข่าว.ประวัติ นิธิเตชะยศสกุล/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 12:20:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG