เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ชุมพร​ -​ ผวจ.ชุมพรติวเข้มหลังตำรวจจับพม่าจากมหาชัยลงชุมพร

  วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 15.30 น. ที่ห้องประชุมเกาะมัตตรา ศาลากลางจังหวัดชุมพร นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโร  คติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดชุมพร พร้อมรับทราบปัญหา และกำหนดแนวทางในการวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดตามเหมาะสม โดยที่ประชุมได้ติดตามมาตรการผ่อนคลาย ที่ออกประกาศไป ซึ่งได้กำชับให้คณะทำงานติดตามการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ด้วยปัจจุบันได้พบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศ


   ที่ประชุมได้มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ดังนี้ คือ ยังคงใช้มาตรการเดิม ที่เคยใช้เมื่อเริ่มมีการพบผู้ป่วยใหม่ ๆ โดยให้เพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติตามมาตรการเดิมที่เคยใช้มาแล้ว พร้อมสร้างการรับรู้ เน้นให้ประชาชนปฏิบัติตาม 5 มาตรการหลัก อันได้แก่ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 2 เมตร หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แออัด ใช้ช้อน ส้อม ของตนเอง รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ นอกจากนี้ต้องเข้มงวดการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่จะมาทางเรือเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากจังหวัดชุมพรและจังหวัดสมุทรสาคร มีเรือประมงที่ไปมาหาสู่ ซึ่งอาจจะเป็นช่องทางที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อได้ ดังนั้น จึงมีมาตรการให้เรือประมงทุกลำที่มาจากจังหวัดสมุทรสาครต้องแจ้งศูนย์แจ้งเข้า-ออกเรือประมง โดยให้เรือประมงที่มาจากจังหวัดสมุทรสาคร จอดเทียบท่าที่จังหวัดชุมพร และขนส่งสินค้าได้ แต่ผู้ที่มากับเรือทั้งหมดต้องอยู่ในเรือ เพื่อสังเกตอาการอย่างน้อย 14 วัน ถึงสามารถขึ้นฝั่งได้ ร่วมถึงการจัดเจ้าหน้าที่ออกไปวางมาตรการให้แพกุ้ง แพปลา รวมถึงชุมชนต่างด้าว ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเข้มข้น รวมถึงขณะนี้จังหวัดชุมพรได้จัดงานเทิดพระเกียรติเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และงานกาชาด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีการร่วมกลุ่ม จึงจำเป็นต้อง เข้มงวดมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ภายในงาน โดยให้มีการคัดกรองผู้ที่จะเข้าไปในงานอย่างเข้มข้น ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ ให้สวมหน้ากากทุกคน ทั้งผู้ที่ไปเที่ยวงาน เจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าในงาน อีกทั้งจัดให้มีเจลแอลกอล์ฮอล้างมือสำหรับกิจกรรมที่มีผู้มาใช้บริการ


   และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้มีข้อสั่งการไปยังแต่ละอำเภอ โดยให้ทุกหมู่บ้าน ชุมชน ตรวจสอบ ค้นหา (Re X - Ray) บุคคลที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นมา หากพบบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าว ให้มอบหมายเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าดำเนินการสอบสวนโรค และดำเนินการตามมาตรการในการควบคุมโรคที่กระทรวงสาธารณสุข หรือ ศบค.กำหนด ทั้งนี้ กลุ่มผู้เสี่ยงสูงให้นำเข้าสู่การตรวจหาเชื้อ COVD-19 ทุกราย พร้อมกับ ให้วางระบบในการเฝ้าระวังบุคคลที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร โดยให้แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ อสม. ทราบทันที เพื่อเข้าสอบสวนโรค และดำเนินการ หากเจ้าบ้านหรือผู้ครอบครองดูแลบ้านไม่ปฏิบัติย่อมมีโทษตามกฎหมาย ให้ตรวจสอบบุคคลในหมู่บ้าน ชุมชน ที่มีอาชีพ หรือประกอบการที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์โดยตรงกับจังหวัดสมุทรสาคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพประมง และกิจการต่อเนื่องกับการประมง เช่น เจ้าของ หรือลูกจ้างของทำเรือ แพปลา บ่อเลี้ยงกุ้ง รวมทั้งพ่อค้าแม่ค้าคนกลางที่มีการติดต่อซื้อขายสินค้าอาหารทะเลจากจังหวัดสมุทรสาคร พนักงานขับรถส่งสินค้า เป็นต้น นอกจากนี้ให้ทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงและกังวลว่าตนเองเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ให้ติดต่อสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทันทีภุชงค์ ทองมี(นะ ชุมพร)รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 12:21:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG