เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

น่าน - โรงพยาบาลน่าน เปิดศูนย์ตรวจ PCR ไวรัส COVID-19


     เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. แพทย์หญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รพ.น่าน ได้นำคณะสื่อมวลชนในจังหวัดน่าน เข้าเยี่ยมชม "ศูนย์ตรวจ PCR ไวรัส COVID-19" ที่เป็นการยกระดับการบริการตรวจเชื้อ PCR ไวรัส COVID-19 ของโรงพยาบาลน่าน ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ณ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ชั้น ๓ อาคารสิริเวชรักษ์ รพ.น่าน

      พญ.อัจฉรา กล่าวว่า ตามที่โรงพยาบาลน่านได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากจังหวัดน่าน ประกอบกับ รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายเชิงรุกในการจัดการการแก้ไขปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้กำหนดยุทธศาสตร์ “1 จังหวัด -1 แล็บ-100 ห้องปฏิบัติการ” เพื่อเร่งตรวจคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ ตามแนวทางการปรับเกณฑ์เฝ้าระวังสอบสวนโรค เพื่อค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ให้รวดเร็ว และมากที่สุด เพื่อควบคุมการกระจายของโรค

     พญ.อัจฉรา กล่าวต่อไปอีกว่า โรงพยาบาลน่าน จึงได้พัฒนาระบบการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ให้มีศักยภาพในการตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัส ด้วยวิธี Real-time RT PCR ที่มีความไว และความจำเพาะสูง และทราบผลภายใน 4.4 ชั่วโมง และสามารถตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส  แม้มีปริมาณน้อย ๆ จากสารคัดหลั่งทางเดินหายใจของผู้สงสัยติดเชื้อ ถือว่าเป็นวิธีที่เหมาะสมสำหรับการตรวจคัดกรองผู้มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ และสำหรับการวินิจฉัยโรค เพื่อให้การรักษาที่รวดเร็ว ตั้งแต่ระยะแรกของการเกิดโรค และใช้ติดตามผลการรักษาได้ ซึ่งเดิมจังหวัดน่านต้องนำส่งตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย ซึ่งต้องใช้เวลาในการนำส่งตัวอย่างประมาณ 3-4 ชั่วโมง รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อส่งตัวอย่างในแต่ละรอบ

ทั้งนี้ ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลน่าน สามารถให้บริการในการตรวจตัวอย่าง คัดกรองตัวอย่าง ที่ส่งมาจากโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดน่าน และโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ เพิ่มได้ด้วย ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยและผู้รับบริการของจังหวัดน่าน ได้รับความสะดวกในการเข้ารับบริการได้มากยิ่งขึ้น.ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล สมาชิกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน /รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 22:49:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG