เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

อุทัยธานี - ศูนย์สงเคราะผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดารตามพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร ณ โรงเรียนบ้านคลองชะนี สพป.อุทัยธานี เขต 2 ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก


     เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 16 ก.พ.63 โดยมีพระครูปลัดสมนึก สุธมุมถิรสทโธ เป็นประธานฝ่ายสาธารณสงเคราห์ พร้อมคณะสงฆ์จังหวัดอุทัยธานี วัดจันทาราราม(ท่าซุง)ร.อ.ม.ล.ศรันสุข ศุขสวัสดิ์ ประธานมูลนิธิหลวงพ่อปาน พระมหาวีระ ถาวโร นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายเผด็จ  นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ 12 นายอาคม แย้มนวล นายอำเภอลานสัก นายสมนึก มุธิตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองชะนี นายเข็มเพชร  แซ่ตั้ง ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต.ป่าอ้อ พร้อมชุดเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่อน.8 ชุดหน่วยควบคุมไฟป่าห้วยขาแข้ง ชุดหน่วยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ชุดหน่วยเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน และอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่เข้ารับสิ่งของศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในครั้งนี้

ศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และมูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระถาวโร ที่มอบสิ่งของจำเป็น พร้อมพิธีเปิดมอบประปาหอสูงและโรงกรองน้ำระบบกรองน้ำ ถุงยังชีพและอุปกรณ์การศึกษาของนักเรียน ให้แก่บ้านคลองชะนี โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง โรงเรียนบ้านป่าอ้อ อำเภอลานสัก จ.อุทัยธานี  ส่วนบรรยากาศภายในงานได้มีการมอบสิ่งของให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ห้วยขาแข้งพร้อมถุงยังชีพ 24 หน่วยงาน 662 ชุด อุปกรณ์ดับไฟป่าและสิ่งของส่วนกลาง แก่หน่วยงานป่าไม้ 24 หน่วยงาน อีกทั้งได้มีการร่วมใจกันปลูกต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 และต้นเหลืองปรีดียาธร ณ โรงเรียนบ้านคลองชะนี ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก ดังกล่าว
ภาวิณี ศรีอนันต์ ภาพ/ข่าว

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 09:50:00. หมวดหมู่ , , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG