เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

103 ปี สุทธาคืนถิ่น ณ โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


     โรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข" จัดงานสุทธาคืนถิ่น  ดร.นายแพทย์บรรพต ต้นธีรวงศ์ อดีตนายกสมาคมนักเรียนเก่าสุทธาประมุข ปี 2550 ถึง 2552 ศิษย์เก่าโรงเรียน"ผักไห่"สุทธาประมุข รุ่นที่ 43 ที่ปรึกษาสถาบันสิทธิมนุษย์ชน และสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงสาธารณสุข ระดับ 10 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน คืนสู่เหย้า สุทธาคืนถิ่น โดยมี พล.อ.อ. เฉลิมชัย ศรีสายหยุด นายกสมาคมศิษย์เก่าสุทธาประมุข ครู อาจารย์ และศิษย์เก่า สุทธาประมุข ร่วมให้การต้อนรับ สมาคมนักเรียน ศิษย์เก่าสุทธาประมุข ได้ร่วมใจ และเข้าร่วมงาน"สุทธาคืนถิ่น" โดยคณะกรรมการของปีนี้ได้จัดงานนี้ขึ้นเพื่อ รำลึกถึงความผูกพันระหว่างกันในเพื่อนฝูง พี่น้อง โรงเรียน"ผักไห่"สุทธาประมุข สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนในการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น และยกย่องชมเชยนักเรียนเก่าดีเด่น และบุคคลเกียรติยศสุทธา เป็นแบบอย่างให้นักเรียนรุ่นน้อง ในการที่จะหันมาให้การช่วยเหลือ สนับสนุนน้องๆ นักเรียนได้มีโอกาสทางการศึกษา และร่วมพัฒนาโรงเรียนของเราให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นเลยไป

โรงเรียน"ผักไห่ฎสุทธาประมุข เริ่มเปิดทำการสอนในปี 2459 ที่วัดชีโพน (ตรงข้ามโรงเรียนวัดตึกคชหิรัญ) ต่อมาในปี พ.ศ.2461 ได้ย้ายข้ามฝั่งแม่น้ำน้อย มาอยู่บริเวณวัดตึกคชหิรัญ โดยใช้ศาลาการเปรียญของวัด เป็นที่เรียนชั่วคราว ต่อมาท่านพระครูสุทธาจารวัตร ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสในขณะนั้น ได้เรี่ยไรสร้างอาคารเรียนขึ้น 1 หลัง เมื่อสร้างสำเร็จ ได้ทำพิธีเปิดอาคารในวันที่ 1 มิถุนายน 2465 นับได้ว่าพระครูสุทธาจารวัตร เป็นผู้ให้กำเนิดโรงเรียน"ผักไห่"สุทธาประมุข นับได้ว่าเป็นผู้มีพระคุณสูงสุดต่อโรงเรียน เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ท่าน จึงกำเนิดชื่อโรงเรียนนี้ว่า โรงเรียน"ผักไห่"สุทธาประมุข

ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ได้มีการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นของแต่ละรุ่น เพื่อรับโล่เกียรติยศ และพิจารณาคัดเลือกบุคคลเกียรติยศสุทธา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์ บุคคลดังกล่าวได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นน้อง ซึ่งบรรยากาศของงานในวันนี้ เต็มไปด้วยความสนุกสนาน ความรักสามัคคี ของศิษย์พี่กับศิษย์น้อง ที่มาร่วมกันในงาน

อัมพณ จับศรทิพย์ ศูนย์ข่าวนครสวรรค์/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 12:40:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG