เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

นครสวรรค์ - ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 62 ศึกษาดูกิจการและภูมิประเทศภาคเหนือ ณ ม.เจ้าพระยา


   เวลา 11.30 น. ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ร่วมให้การต้อนรับ พลโทพิสัณฑ์ ปฐมเอม ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร และคณะคณาจารย์ คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 62 พร้อมบรรยายสรุปเกี่ยวกับศักยภาพของจังหวัดนครสวรรค์ในด้านต่างๆ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และแผนการพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์  โดยมี อ.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา กล่าวต้อนรับ และบรรยาย หัวข้อ “การจัดการศึกษาเพื่อเศรษฐกิจ สังคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”  สำหรับการเดินทางมาศึกษาดูงานของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ในครั้งนี้ มีคณะนักศึกษากว่า 200 คน ร่วมเดินทางมาศึกษาดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ โดยในภาคบ่ายจะได้เดินทางต่อไปยังจังหวัดพิษณุโลก

  ในส่วนของกิจกรรมในภาคเช้านั้น เวลา 10.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์ พลโทพิสัณฑ์ ปฐมเอม ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พลตรีทวีพูล ลิ้มสาคร ประธาน วปอ. หัวหน้าหมู่ทั้ง 10 หมู่ รุ่นที่ 62 และคณะศึกษาหลักสูตรฯ เดินทางมาร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์  โดยมีนายปกรณ์ อาจมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นาย ชัชวาลย์ ฉายะบุตร นายปรีชา เดชพันธุ์ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมในครั้งนี้   โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ นักเรียนที่บกพร่องทางสติปัญญา, ทางการได้ยิน,พิการซ้อน ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ คณาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 62 จึงได้มีการจัดกิจกรรม CSR เลี้ยงอาหาร ให้กำลังใจนักเรียนพิการและมอบทุนการศึกษาจำนวน 326,262 บาท เพื่อเป็นทุนให้โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลได้พัฒนาศักยภาพของเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องและพิการให้มีความรู้ความสามารถที่ดีต่อไป

ต้อย รอบรั้วภูธร ศูนย์ข่าวนครสวรรค์/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 19:59:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG