เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ปราจีนบุรี - ปั่นลดใช้พลังงาน ลดโลกร้อน Prachinburi Car Free Day


เมื่อวันที่ 15 กันยายน  2562 ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่  5 ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี  ตำบลไม้เค็ด  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  นายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ปราจีนบุรี ปั่นลดใช้พลังงาน ลดโลกร้อน” (Prachinburi Car Free Day 62) และการจัดนิทรรศการด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนจังหวัดปราจีนบุรี

เนื่องด้วยในวันที่  22  กันยายนของทุกปี  เป็นวัน Car Free Day ซึ่งทั่วโลกจะให้ความสำคัญกับการรณรงค์ลดใช้รถส่วนบุคคล  มาใช้รถขนส่งมวลชนหรือรถจักรยาน  เพื่อลดมลพิษทางอากาศ  ลดปัญหาการจราจร  และส่งผลโดยตรงต่อการประหยัดพลังงานน้ำมัน  โดยส่วนมากจะจัดเป็นกิจกรรมปั่นจักรยาน  และเพื่อสนองนโยบายของกระทรวงพลังงาน   จังหวัดปราจีนบุรีจึงได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy  Mobile  Unit) ปี 2562  เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนให้กับประชาชน  ผ่านการจัดกิจกรรม  และการเผยแพร่ผ่านสื่อในช่องทางต่าง ๆ  เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน   จังหวัดปราจีนบุรีจึงได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานขึ้น ระยะทาง  30  กิโลเมตร   ในวันอาทิตย์ที่  15  กันยายน  2562   โดยร่วมกับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพปราจีนบุรี


การจัดกิจกรรมครั้งนี้  มีผู้เข้าร่วมประมาณ  500  คน  ซึ่งทำให้เป็นการลดใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้ยานพาหนะจำนวน  500  คัน ในระยะทาง  30  กิโลเมตร  หากเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ต้องใช้น้ำมันจำนวน  750  ลิตร คิดเป็นเงิน 20,790 บาท  หรือเดินทางด้วยรถยนต์ต้องใช้น้ำมันจำนวน  1,500 ลิตร คิดเป็นเงิน 41,580 บาท 

ข่าวโดย  อลงกรณ์/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 16:29:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG