เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ชลบุรี – ท่าเรือแหลมฉบังจัดโครงการ ห้องสมุด ปันความรักเพิ่มความรู้สู่ชุมชน และโครงการพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีให้กับนักเรียนในพื้นที่


ที่ ห้องแตทอง 1 ศูนย์สวัสดิการพนักงาน ท่าเรือแหลมฉบัง ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ร้อยตำรวจเอกธนาบดี รูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยอำนวยการทเรือแหลมฉบังเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการห้องสมุด ปันความรักเพิ่มความรู้สู่ชุมชนและโครงการพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีให้กับนักเรียนในรอบท่าเรือแหลมฉบังในครั้งนี้โดยมีรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครแหลมฉบังเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย เทศบาลตำบลบางละมุประธานชุมชในพื้นที่รอบท่าเรือแหลมฉบังผู้แทนสถานศึกษาและผู้บริหารของท่าเรือแหลมฉบังเข้าร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้ซึ่งทางท่าเรือแหลมฉบัง มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนให้เกียรติมร่วมพิธีปิดโครงการห้องสมุดปีนความรัญพิ่มความรู้สู่ชุมชนและโครงการพัฒนาทักษะด้านดนตรีให้กับนักเรียนในรอบท่าเรือแหลมฉบัง


 ซึ่งทั้งสองโครงการเป็นโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งได้กำหนดไว้ในกรอบการดำเนินกิจกรรมด้านสวัสดิการสังคม คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ของคณะอนุกรรมการพัฒนาสังคมและชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบังได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถ ซึ่งจะเป็นกำลังหลักและแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศ อีกทั้งยังเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมทักษะความสามารถของเด็กๆ ทางด้านดนตรีและมอบทุนการศึกษาเพื่อนำไปพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพต่อไปในอนาคตอีกด้วย


โจ ลำน้ำปิง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 21:03:00. หมวดหมู่ , , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG