เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ร่วมกับโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา จัดกิจกรรมสวนสัตว์สัญจรเปิดโลกแห่งการเรียนรู้นอกชั้นเรียนและตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม


นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว พร้อมด้วย นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครแหลมฉบัง นางจิรธนา สมบัติบริบูรณ์ ผู้จัดการส่วนงานเครื่องจักรกล โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา ดร.อดิสรณ์ มนต์วิเศษ รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา และ นางสาวอัมพร บำรุงผล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) ร่วมเปิดกิจกรรมสวนสัตว์สัญจร (Zoo Outreach Program) ณ โรงเรียน วัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีนักเรียนร่วมกิจกรรมกว่า 1,050 คน ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับประถมศึกษาตอนปลาย (อนุบาล-ป.6)

ภายในงานมีกิจกรรมให้นักเรียนเข้าเรียนรู้ถึง ๑2 ฐานกิจกรรม  อาทิ Zoo..Zaa พาเพลิน,กระบอกหมุนหรรษา, ครัวสัตว์ป่า, โลกใบเล็ก, Where am I, Why Zoo, โลกของทะเล ฯลฯ ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่เข้าร่วมให้ความรู้แก่เด็ก ๆ ได้แก่  สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) พร้อมทั้งวิทยากรในฐานกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้เด็ก ๆ

นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ เปิดเขาเขียว กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมสวนสัตว์สัญจร หรือ Zoo Outreach เป็นความร่วมมือระหว่างโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา และสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เป็นโปรแกรมการจัดการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ คือ สวนสัตว์สู่สถานศึกษา โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ของงานสวนสัตว์ฯ ถ่ายทอดผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่นำมามอบให้แก่นักเรียน และนักเรียนเองสามารถที่จะนำกิจกรรมเหล่านี้มาปรับใช้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และเทคโนโลยี ศิลปะ ภาษาต่างประเทศ ศาสนาและวัฒนธรรม และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับสวนสัตว์ฯ คือเราเล็งเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมใกล้ๆ ตัวทั้งเรื่องของสัตว์ป่า สิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตในท้องทะเล ระบบนิเวศต่าง ๆ เพราะถือว่า โรงเรียน และชุมชนใกล้เคียง มีบทบาทสำคัญในการร่วมกันที่จะดูแลสิ่งเหล่านี้ต่อไป


หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 17:38:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG