เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมกับเทศบาล และผู้ประกอบการท่าเรือ จัดกิจกรรม และมอบเงินสนับสนุนซ่อมแซมสะพานทางเดินและอุปกรณ์ต่างๆที่ชำรุดบริเวณรอบป่าชายเลน ตามโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลแหลมฉบัง ครั้งที่ 9 ในวันสิ่งแวดล้อมโลก


วันนี้ (7 มิ.ย.62)ที่บริเวณป่าชายเลนแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง, รตอ.ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลแหลมฉบัง ครั้งที่ 9 ในวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยมีผู้แทนจากภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ผู้แทนจากชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบังเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วยรตอ.ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เผยว่า สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ทางท่าเรือแหลมฉบังได้มีการลงนามในบึกทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลแหลมฉบัง ระหว่างท่าเรือแหลมฉบัง กับเทศบาลนครแหลมฉบังและมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2551ที่ผ่านมา

เพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝั่งทะเลแหลมฉบัง อีกทั้งยังเป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ ศึกษาธรรมชาติด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลนให้แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้รับประโยชน์จากจุดนี้

โดยในทุกวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งถือเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ทางท่าเรือแหลมฉบังจึงได้ยึดถือวันดังกล่าวในการจัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและ ชายฝั่งทะเลแหลมฉบัง ซึ่งได้มีการดำเนินการเป็นประจำทุกปี ในปีนี้เป็นถือเป็นปีที่ 9 แล้ว ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมที่แตกต่างกันไป เช่น เก็บขยะในน้ำ จัดเก็บขยะบนบก ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ทะเล และปลูกป่าชายเลน เป็นต้น


แต่ในปีนี้ ทางเรือแหลมฉบังได้ มอบเงินสนับสนุนในการซ่อมแซมสะพานไม้ และอุปกรณ์ต่างๆ ตามทางเดินรอบพื้นที่ป่าชายเลน จำนวน 240,000 บาท บ.เจดับเบิลยูดีอินโฟโลจิสติกส์ มอบเงินสนับสนุน32,000 บ.ยูนิไทย ชิปยาร์ดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 282,000บาทพร้อมทั้งเก็บขยะพื้นที่ป่าชายเลน กวาดล้าง ทำความสะอาดสะพานทางเดิน โดยทางท่าเรือแหลมฉบัง และหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมจะดูแลรักษา พัฒนา และอนุรักษ์ป่าชายเลนผืนนี้ไว้ให้ยั่งยืนตลอดไป


ปภิณวิช ศรีสรวล/ถ่ายภาพ
ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 22:13:00. หมวดหมู่ , , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG