เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก


สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการดูแลสิ่งแวดล้อม สุขภาพชุมชน และเพิ่มความร่มรื่นสวยงามของทัศนียภาพบนถนนสายหลักในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

วันนี้ ( 5 มิ.ย. ) นายมานิต  อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 แนวริมฟุตปาธถนนสาย  ST 3 ตรงข้ามวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง ถึง บริษัท CAT โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยมีชมรมเขตประกอบการเสรีแหลมฉบัง ชมรมผู้บริหารงานบุคคลแหลมฉบัง สถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  ประธานชุมชน ผู้แทนชุมชน และผู้บริหารสถานศึกษา – นักศึกษา เข้าร่วม

เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะเป็นหน่วยงานภาคส่วนอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ และประกาศนโยบายพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งกำหนดเป้าหมายการพัฒนายกระดับนิคมอุตสาหกรรมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ECO INDUSTRIAL ESTATE & NETWORKS อย่างชัดเจน

นายมานิต  อินเมฆ กล่าวว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นมุ่งพัฒนาใน 5 มิติหลัก คือ กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้ยั่งยืน และมีความสมดุลในทุกด้าน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการดูแลสิ่งแวดล้อม และสุขภาพชุมชน และการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ซึ่งจะได้รับประโยชน์ร่วมกันจากทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มความร่มรื่นสวยงามของทัศนียภาพบนถนนสายหลักในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และเพิ่มปริมาณพื้นที่สีเขียว อันก่อให้เกิดทัศนียภาพที่ดีต่อภาคอุตสาหกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม พื้นที่ว่าง และบริเวณถนนสายหลักในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ ส่งผลดีในด้านการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมร่วมกัน อันจะเกิดประโยชน์ต่อการมุ่งสู่การพัฒนาเข้าสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอีกด้วย” นายมานิต  กล่าว


ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 22:16:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG