เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ข่าวนครสวรรค์ - มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จัดงานเฉลิมฉลองและแสดงผลงานในรอบปี ต่อผู้แทนชุมชนและสื่อมวลชน


    ดร.ดารารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา พร้อมคณะ กล่าวว่ามหาวิทยาลัยเจ้าพระยาซึ่งก่อตั้งโดยคุณพ่อจรูญ และคุณแม่หทัย ศิริวิริยะกุล ผู้มีปฏิธาน แน่วแน่ที่จะให้โอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพแก่เยาวชนและประชาชนทุกระดับฐานะอย่างแท้จริง ได้กำหนดจัดงานเฉลิมฉลองและแสดงผลงานในรอบปีพ.ศ. 2561 ต่อผู้แทนชุมชนและสื่อมวลชนทุกแขนง ณ เจ้าพระยาคอนเว็นชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา โดยได้เชิญ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรภาคประชาชนสังคมผู้บริหารสถานศึกษา นักวิชาการ ตลอดจนผู้แทนมูลนิธิ สมาคม ชมรม และสื่อมวลชนทุกแขนง ในจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมงาน 


    สำหรับการเสนอผลงานของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 22 เห็นการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาในปีนี้มีรูปแบบการนำเสนอที่แปลกใหม่จากทุกปีที่ผ่านมา ปีนี้เป็นการนำเสนอผลงานในรูปแบบของละครจีน เรื่อง เจ้าหญิงห้าพระองค์ เพื่อนำเสนอผลงานในรอบปีของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาอันประกอบด้วยการประกาศรางวัลเกียรติยศทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา การแสดงผลงานด้านวิชาการและงานวิจัย การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันอุดมศึกษาและองค์การภาคธุรกิจทั้งในประเทศ และต่างประเทศ การให้บริการสังคมและชุมชนในภาคส่วนต่างๆการรับมอบทุนการศึกษาจากผู้มีจิตศรัทธาการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาและชีวิตที่ สนุก อบอุ่น คุณภาพ ของทุกชีวิต ในมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

    รางวัลเกียรติยศทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ที่มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาได้รับมอบในปีที่ผ่านมามี รางวัลที่สถาบันได้รับได้แก่ รางวัลรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่สอง ผลงานทูบีนัมเบอร์วัน ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปี 2561 รางวัลผู้บริหารและบุคคล ได้รับ รางวัล” นักธุรกิจสตรีตัวอย่าง” ประจำปี 2561 ของสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ รางวัลที่ 3 รางวัลนักศึกษา ได้รับ ได้แก่ รางวัล” เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ” ประจำปี 2561 รางวัล”ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่” ประจำปี 2561 รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น ระดับเครือข่ายประจำปี 2561 และรางวัลโครงการสหกิจศึกษาระดับเครือข่ายทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคมสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และการจัดการอีก 6 รางวัล///// อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644///////

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 21:34:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG