เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ข่าวนครสวรรค์ - ร.ร.บรรพตพิสัยพิทยาคม จัดกิจกรรมการป้องกันปัญหายาเสพติดและส่งเสริมความรู้ในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมแก่เยาวชน


  ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมการป้องกันปัญหายาเสพติดและส่งเสริมความรู้ในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมแก่เยาวชน นายไพโรจน์ พุทธิวิศิษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า สถิติปัญหาอาชญากรรม ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ของตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ ที่พบมาก 3 ลำดับในปีพ.ศ. 2561 ได้แก่ ปัญหายาเสพติด การลักทรัพย์และความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศ ซึ่งปัญหาอาชญากรรมดังกล่าว มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไข ป้องกัน และลดโอกาสให้ประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์จึงได้ดำเนินการจัดโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมในระดับพื้นที่ (จังหวัดนครสวรรค์) ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2561 


ซึ่งในโครงการได้รับเกียรติจาก นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมในระดับพื้นที่(นครสวรรค์) และได้กล่าวอบรมว่า “อาชญากรรม” เป็นปัญหาสำคัญที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงและมีการพัฒนารูปแบบอย่างรวดเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการป้องกัน การเกิดปัญหาอาชญากรรม จึงจำเป็นต้องเริ่มต้นจากการให้ความรู้แก่เยาวชนเพื่อป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและการให้ความรู้ในการป้องกันตัวเองจากอาชญากรรมด้วยการลดโอกาสความเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรม หรือเมื่อตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมก็สามารถเข้าถึงการได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากชุมชน สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ประกอบด้วยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและคณะครูอาจารย์โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม จำนวน 200 คน

อัมพณ จับศรทิพย์ / รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 15:50:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG