เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

การท่าเรือแห่งประเทศไทย และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนา Smart City


     เมื่อเวลา 11.30 น. วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 การท่าเรือแห่งประเทศไทย และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนา Smart City ที่ท่าเรือแหลมฉบัง โดยมี ดร. พิเชษฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ดร.วีระพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย นายสมศักดิ์ ห่มม่วง ประธานกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง รักษาการแทนผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และดร. ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 19 อาคารที่ทำการการท่าเรือแห่งประเทศไทย บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนา Smart City ที่ท่าเรือแหลมฉบัง ระหว่าง การท่าเรือแห่งประเทศไทย กับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นโครงการนำร่องในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่าเรืออัจฉริยะ หรือเรียกว่า “Smart Port” พร้อมทั้ง ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการ และผลักดันให้มีการใช้งานจริงอย่างมีประสิทธิภาพ และการท่าเรือแห่งประเทศไทย จะร่วมผลักดันนโยบายการบริหารจัดการใช้งานจองคิวรถบรรทุกระบบ Truck Queuing และให้มีการชำระค่าบริการผ่านระบบ Smart Port อีกด้วย


ท่าเรืออัจฉริยะ หรือเรียกว่า “Smart Port” เป็นโครงการนำร่องในการพัฒนาการส่งเสริม
ให้ท่าเรือแหลมฉบัง ที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งอัจฉริยะ (Smart Port) ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลการขนส่งหลากหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) ของการส่งออกและนำเข้า ทั้งการขนส่งทางเรือ รถไฟ และรถบรรทุก ที่จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพความสะดวก ความคล่องตัวในการบริหารจัดการตู้คอนเทนเนอร์ การขนส่ง และการจราจร ที่ถือเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มคุณภาพการให้บริการ ลดต้นทุนโลจิสติกส์ ในการนำเข้าและส่งออก ลดปัญหาการจราจร มลภาวะ สิ่งแวดล้อม เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง รวมทั้ง ชุมชนโดยรอบ ที่พร้อมผลักดันประเทศสู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป


โจ ลำน้ำปิง/รายงาน
PR LCB /ภาพข่าว

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 20:46:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG