เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

กนอ.แหลมฉบัง จัดโครงการ “แหลมฉบังรวมใจ รักน้ำ รักษ์ป่าชายเลน” ถวายในหลวงรัชกาลที่ 10


เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.61 นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดโครงการแหลมฉบังรวมใจ รักน้ำ รักษ์ป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ประจำปี 2561 โดยมีนายวีรศักดิ์ แจ้งการ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  ที่บริเวณป่าชายเลน ชุมชนบ้านแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 


ด้านนายวีระศักดิ์ กล่าวว่า จากการวางนโยบายในการพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้เป็น GREEN INDUSTRY และการมุ่งสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยสร้างเครือข่าย ECO - Green Network ร่วมกันนั้น ทางสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะเป็นหน่วยงานภาคส่วนอุตสาหกรรม ที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์และประกาศนโยบายพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 


นอกจากนั้น เพื่อเป็นการกำหนดเป้าหมายการพัฒนายกระดับนิคมอุตสาหกรรมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้ยั่งยืน  มีความสมดุลในทุกด้าน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และสุขภาพชุมชน และการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ซึ่งจะได้รับประโยชน์ร่วมกันจากทุกภาคส่วน


สำหรับวันนี้ หน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมงาน ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้ง หอย ปู ปลา) อันมี ปลาตีน 100 ตัว ปูก้ามดาบ 200 ตัว ปูแสม 200 ตัว ปูทะเล ตัวเล็ก 4 กิโล ปลากะพง 2-3 นิ้วถุงละ 5 ตัว 100 ถุง แมงดาทะเล 100 ตัว คืนสู่ธรรมชาติ และร่วมกันปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายเลน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าชายเลนและให้หน่วยงานทุกภาคส่วน – ชุมชน สถานศึกษาได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติโดยไม่ทำลาย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้รู้จักคุณค่า คุณประโยชน์มหาศาลจากสิ่งมีชีวิตในทะเล – ป่าชายเลนอันสวยงาม การให้ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนที่เอื้ออำนวย และเอื้อประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิต พืช สัตว์ และมนุษย์ ด้วยการศึกษาวิถีชีวิต ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะสามารถลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วยโจ ลำน้ำปิง/รายงาน
เกรียงไกร สิงหไพศาล/ภาพข่าว

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 20:36:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG