เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

สทอภ. ร่วมมือ เยอรมัน ผลักดันอุตสาหกรรมการบินและอวกาศไทย @Gisda จ.ชลบุรี (มีคลิป)


วันที่ 20 มีนาคม 2561 ที่ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ Mr. Jan Scheer อัครราชทูตและหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยและคณะ โดยมีนายจตุรงค์ ทองพันธุ์   รก.หน.ฝบอ./นักพัฒนานวัตกรรม และนายณัฐวัฒน์  หงส์กาญจนกุล รก.หน.ฝพช. /นักพัฒนานวัตกรรมชำนาญการ ให้การต้อนรับ เพื่อเยี่ยมชมภารกิจและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนานวัตกรรมอวกาศ การบริหารจัดการดาวเทียมไทยโชต การวางแผนถ่ายภาพ การรับสัญญาณจากดาวเทียม การประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียม ห้องปฏิบัติการ GALAXI ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการด้านวัสดุและโครงสร้างการบินและอวกาศ เพื่อส่งเสริมภารกิจนวัตกรรมและ สนับสนุนอุตสาหกรรม การบินและอวกาศด้านการผลิตและซ่อมบำรุงอากาศยาน ห้องปฏิบัติการ SOAR ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนา ระบบปฏิบัติการวางแผนเส้นทางการบิน อีกทั้งยังได้ร่วมกันหารือถึงประเด็นเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีดาวเทียมและอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ เพื่อช่วยยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและอวกาศในอนาคต
โจ ลำน้ำปิง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 15:45:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG