เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

กรมบังคับคดีจัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สิน ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจจังหวัดภาคตะวันออก (EEC) นัดแรก


เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 ที่ชั้น 4 ห้องแปซิฟิค ฮอลล์ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กรมบังคับคดี จัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สิน ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจจังหวัดภาคตะวันออก (EEC) นัดที่ 1 โดยทรัพทย์ที่จะขายเป็นทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ได้แก่ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินว่างเปล่า และห้องชุด จำนวน 303 รายการ ราคาประเมินรวมกว่า 727 ล้านบาท

นางสาวรื่นวดี สุงรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวว่า การจัดโครงการในครั้งนี้ กรมบังคับคดีมีภารกิจด้านการบังคับคดีแพ่ง ยึด อายัต และจำหน่าย โดยกระบวนการจำหน่ายหรือขายทอดตลาดทรัพย์สินเป็นกระบวนการที่สำคัญที่ช่วยในการผลักดันทรัพย์สิน ตามนโนบายเร่งรัดการผลักดันทรัพย์สินออกจากระบบการบังคับคดี ซึ่งกรมบังคับคดีได้ดำเนินการเชิงรุกโดยการนำกลยุทธ์ทางการตลาดเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพ โดยได้มีการดำเนินการจัดมหกรรมขายทอดตลาด และการขายทอดตลาดทรัพย์สินในวันหยุดราชการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีส่วนช่วยในการนำเงินมาชำระหนี้ให้กับโจทก์ได้ตามคำสั่งศาล และในด้านจำเลยสามารถลดภาระดอกเบี้ยตามคำพิพากษาอีกด้วย


ปัจจุบันพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจจังหวัดภาคตะวันออก (EEC) เป็นการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ต่อยอดความสำเร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก Eastern Seaboard มีเป้าหมายหลักในการเติมเต็มภาพรวมในการส่งเสริมการลงทุนซึ่งจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และทำให้เศรษฐกิจของไทยเติบโต โดยการยกระดับพื้นที่ในเขต จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยองและจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อรองรับการขับเคลื่อน เศรษฐกิจอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ


ดังนั้น กรมบังคับคดีได้มองเห็นโอกาสในการเร่งรัดการผลักดันทรัพย์สินออกจากระบบการบังคับคดี ในเชิงรุกในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจจังหวัดภาคตะวันออก (EEC) มีศักยภาพในการขับเคลื่อนและเสริมสร้างเศรษฐกิจ และการลงทุนทางอุตสาหกรรมที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง เป็นการเปิดมิติใหม่ในการจัดมหกรรมขายทอดตลาด โดยเปิดโอกาสให้กับประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติทุกระดับ นักธุรกิจ นักลงทุน กลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ รวมทั้งข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจจังหวัดภาคตะวันออก (EEC) หรือพื้นที่ใกล้เคียง ที่ต้องการซื้อทรัพย์ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมประมูลซื้อทรัพย์สินที่มีคุณภาพและราคาเป็นธรรมจากกรมบังคับคดี ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรวมทั้งมีส่วนช่วยในการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศให้มีเม็ดเงินเข้าไปหมุนเวียนและสร้างสภาพคล่องของระบบเศรษฐกิจในภาพรวมอีกด้วย จึงเห็นสมควรให้มีการจัดโครงการมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สิน ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจจังหวัดภาคตะวันออก (EEC) ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อเพิ่มช่องทางการผลักดันทรัพย์สินออกจากระบบการบังคับคดี 2.เพื่อให้ประชาชนทุกระดับ สามารถเข้าซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่มีคุณภาพและราคาที่เป็นธรรม อันเป็นการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และเป็นการสร้างโอกาสเข้าถึงการบริการของรัฐ 3.เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ในการดำเนินงานของกรมบังคับคดีเชิงรุกในกระบวนการขายทอดตลาดทรัพย์สิน และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความโปร่งใสของประชาชน 4.เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตทางระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศโจ ลำน้ำปิง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 21:48:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG