เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

เทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี จัดโครงการกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน


     ด้วยนายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง ๔ เขต มีความห่วงใยในความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ส่งเสริมให้มีการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมอันดีภายในครอบครัว จึงให้กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดโครงการกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน หลักสูตร “สัมพันธภาพในครอบครัว” ในวันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมเมืองท่า สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยได้รับเกียรติจาก รองนายกฯ สันติ  ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังผู้เข้าร่วมอบรมให้มีวิสัยทัศน์ ความคิด ในการดำเนินชีวิตครอบครัวอย่างเข้มแข็ง ลดปัญหาครอบครัวในสังคม อาทิเช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว และให้ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ซึ่งกัน การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณสมเกียรติ  จันทร์อารักษ์ ที่ปรึกษาสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี และทีมงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑๒๐ คน
โจ ลำน้ำปิง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 19:51:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG