เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย จัดโครงการจิตอาสาจากเยาวชนเพื่อผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561


        ที่ ห้องประชุมเทพรัตน์การุญ1อาคารเทพรัตน์การุญ  ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทยนายแพทย์ชัชวาล วัตนะกุล  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โครงการจิตอาสาจากเยาวชน...เพื่อผู้สูงอายุ  รุ่นที่ 1  ประจำปี 2561  ด้วยปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม  ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในสังคม และมีการเติบโตของประชากรเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ หรือสังคมสูงวัยเพิ่มมากขึ้น   ซึ่งโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่ออบรมทักษะในการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัวและชุมชนให้แก่กลุ่มจิตอาสาเด็กและเยาวชน เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในด้านจิตสาธารณะ  หรือจิตอาสาให้แก่นักเรียน  มีความรู้เบื้องต้นในการดูแลผู้สูงอายุในเบื้องต้นหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น เช่น การเป็นลมหมดสติ หรือการหกล้ม เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนถึงมือแพทย์หรือผู้ที่สามารถเข้ามาช่วยเหลือในลำดับขั้นต่อไป เพื่อลดการสูญเสียจากหนักให้เป็นเบาได้

โจ ลำน้ำปิง/รายงาน
ป๊อป บูรพานิวส์/ภาพข่าว

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 19:49:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG