เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

เสาวนา EEC พบสื่อมวลชน จ.ชลบุรี รับฟังแผนการพัฒนาโครงการสร้างความรู้ต่อประชาชน


         วันที่ 22 ม.ค.61  ที่สวนนงนุชพัทยา นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการ สายงานวิชาการและแผน คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  เป็นประธานเปิดงานเสวนา EEC พบสื่อมวลชน จ.ชลบุรี ซึ่งมีอุปนายกสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์, ผู้บริหารหารสถานีโทรทัศน์เคเบิลทีวี จ.ชลบุรี และสื่อมวลชนโทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวี สถานีวิทยุชุมชน หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และสื่อออนไลน์ ในจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมกว่า 100 คน 

              ตามที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  เป็นแผนยุทธศาสตร์ต่างประเทศภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ที่ต่อยอดความสำเร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรืออีสเทิร์นซีบอร์ด  ในพื้นที่ 3 จังหวัด ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา  ซึ่งรัฐบาลมีเป้าหมายที่ยกระดับพื้นที่อุตสาหกรรมของประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและทำให้ เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยาว ที่ผ่านมา รัฐบาล และ EEC ได้มีแผนงานในการพัฒนาพื้นที่อย่างก้าวกระโดดในหลายด้าน ทั้งการคมนาคม และโลจิสติกส์ ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ  , การตั้งฐานผลิตอุตสาหกรรมสะอาด เป็นต้น  ซึ่งการมีการดำเนินการก่อสร้าง พัฒนาคืบหน้าไปเป็นอย่างมากดังนั้นจึงได้มีการจัดงานเสาวนาในครั้งนี้ขึ้นมา


           ทั้งนี้ได้มีการเชิญผู้บริหารสถานีโทรทัศน์เคเบิลทีวีในท้องถิ่นจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้รวมถึงนายเดชธนา บุญประภาโชติ ผู้จัดการทั่วไปบริษัทบางละมุงเคเบิ้ลทีวี  พร้อมกับกล่าวว่าในฐานะ ของสื่อสารมวลชน  ซึ่งเป็นสื่อกลางระหว่าง ประชาชนคนจังหวัดชลบุรี และEEC จึงมีความจำเป็นที่จะได้รับรู้ รับทราบถึงแผนการพัฒนาตามโครงการ อีอีซี เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และขณะเดียวกันสื่อมวลชน สะท้อนปัญหา ตลอดจนแนวทางการพัฒนาระหว่างโครงการ กับ ประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปบก.ธรรญธร เพ็งขุนทด ศูนย์ข่าวระยอง/รายงาน
ภาพ/ข่าว สมชาย แก้วนุ่ม

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 18:58:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG