เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ม.เกษตรฯ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จัดสัมมนา SMART SMEs AND STARTUP รุ่นที่ 8 (มีคลิป)ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา จัดงานสัมมนาทางวิชาการ “SMAR2T SMEs AND STARTUP” หลักสูตร MBA รุ่นที่ 8 ผนึกกำลังเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดชลบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพปรับกระบวนทัศน์ทางธุรกิจ โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาความคิดเพื่อความสำเร็จ และร่วมเสวนาไปกับผู้มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาตลาดในยุค 4.0


ดร.เจษฎา วงศ์แสนสุขเจริญ ประธานโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กล่าวถึง ความพร้อมของการจัดงานครั้งนี้ว่า ขณะนี้การจัดงานมีความพร้อมเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว โดยในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ศูนย์บริการ SMEs ครบวงจร จ.ชลบุรี และผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมผู้ประกอบการ Startup เป็นอย่างดียิ่งที่มีความสนใจเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.30 - 16.00 น. ณ ห้องTheater ชั้น 4 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ประมาณ 200 คน

ขณะนี้ทราบกันดีในยุคโลกาภิวัฒน์ที่นานาประเทศล้วนเชื่อมโยง พึ่งพา และแข่งขันซึ่งกันและกัน โดยประเทศที่มีศักยภาพและมีขีดความสามารถที่พร้อมในการแข่งขันเท่านั้นที่จะเติบโตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งในหลายๆ ประเทศที่พัฒนาแล้วโดยกลไกสำคัญที่ช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตได้ อย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน คือบริษัท, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่เน้นผลิตสินค้านวัตกรรม ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ให้ความสำคัญกับการส่งออก ไม่เน้นการก่อหนี้ และพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

ดร.เจษฎา กล่าวต่อไปว่า สำหรับประเทศไทย ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ในเขตส่งเสริมพิเศษระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ทำให้เกิดเม็ดเงินการลงทุนจากต่างชาติเข้ามาในพื้นที่ จึงเกิดการแข่งขัน และยังเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่ ซึ่ง SMEs ส่วนใหญ่ยังคงเป็นบริษัทขนาดเล็ก ยังไม่เติบโตไปเป็นบริษัท, วิสาหกิจขนาดกลางมากเท่าใด


นอกจากนี้ บริษัทขนาดเล็กส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคบริการ เช่น ธุรกิจอาหาร, เครื่องดื่ม และ เสื้อผ้า ฯลฯ มากกว่าภาคการผลิต ที่เน้นการผลิตสินค้าต้นทุนถูก และใช้ราคาเป็นกลยุทธ์หลักในการแข่งขันมากกว่าที่จะใช้กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้แข่งขันได้ ดังนั้นหากต้องการให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้ อย่างยั่งยืน รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งพัฒนา SME ของประเทศให้มีศักยภาพและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน

ที่สำคัญต้องฉีกภาพลักษณ์ของการเป็นสินค้าที่มีคุณภาพระดับท้องถิ่น สามารถเข้าถึงนวัตกรรมเพื่อเพิ่มช่องทางใหม่ๆ ทางการตลาด ทั้งยังสามารถนำ Cloud Technology ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโต และคงความสามารถในการขันแข่งอย่างยังยื่น


ด้านนางสาวชญาภา สุภา ประธานนิสิตปริญญาโท รุ่นที่ 8 สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมในงาน ประกอบไปด้วย 1.การบรรยายเรื่อง ในเรื่อง ทักษะการคิดเพื่อความสำเร็จ (Executive Functioning) จาก นายพรหมพจน์ วิภาสธาริตสกุล ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมองและการเรียนรู้สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2.เสวนาร่วมในหัวข้อ การตลาดสำหรับธุรกิจ SMEs ในยุค 4.0 โดย ดร.อัญชนา ลักษณ์วิราสิริ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cloud Technology และ Application สำหรับธุรกิจ SMEs เพื่อการเข้าถึงตลาดและการลดต้นทุน และนายวันชัย ปานเปี่ยมเกียรติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs และการตลาดยุค 4.0 เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันสำหรับธุรกิจ SMEs

โจ ลำน้ำปิง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 19:39:00. หมวดหมู่ , , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG