เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ท่าเรือแหลมฉบัง ก้าวขึ้นสู่ท็อปเท็นโลก การคมนาคม ขนส่ง และการกระจายสินค้า


ท่าเรือแหลมฉบังเคยได้รับจัดอันดับเป็นท่าเรือที่มีตู้สินค้าผ่านมากที่สุดอันดับที่ 20 ของโลก (World busiest port) และติดหนึ่งในสามของประเทศที่มีท่าเรือที่มีตู้สินค้า ผ่านมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อปี พ.ศ. 2522 ตามการจัดอันดับของ The American Association of Port Authorities และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แหลมฉบังเป็นท่าเรือที่มีสินค้าเข้าออกมากที่สุดในประเทศไทย เฉลี่ยประมาณ 10,000 เที่ยวต่อปี ปัจจุบัน ท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 1 และ 2 มีศักยภาพในการรองรับการขนส่งสินค้าได้ 11.10 ล้าน TEU/ปี ซึ่งไทยมีตัวเลขการส่งออกรถยนต์ผ่านทางเรือเป็นอันดับ 5 ของโลก

แต่เมื่ออีกไม่กี่ปีข้างหน้ามีการคาดการณ์ว่าท่าเรือแหลมฉบัง จะไม่สามารถรับรองตู้สินค้า ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องภายใต้ยุทธศาสตร์สำคัญของการคมนาคม ขนส่งและกระจายสินค้าตลอดจนส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชีย หนึ่งในแผนยุทธศาสตร์โครงการพัฒนาเศรษฐกิจระเบียงภาคตะวันออก หรือ อีอีซี 

การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 3 จึงเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาท่าเรือพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ แหลมฉบัง สัตหีบ และมาบตาพุด เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการขนส่งและโลจิสติกส์โดยเป็นอีกหนึ่งจุด ยุทธศาสตร์สำคัญของการคมนาคม ขนส่ง และกระจายสินค้าตลอดจนส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชีย โครงการแหลมฉบังขั้นที่ 3 เพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทางการขนส่งสินค้าทางทะเล เป็นประตูการค้าของกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Gateway Port of the Sub Region) และเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูลทางการค้า การคมนาคมขนส่ง รวมทั้งขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนของประเทศ


หากการพัฒนาแล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มศักยภาพของท่าเรือแหลมฉบัง ทำให้ช่องทางการนำเข้าและส่งออกสินค้าผ่านท่าเรือแหลมฉบังคล่องตัวมากขึ้นด้วยพื้นที่ท่าเรือ ถึง 1,600 ไร่ ความยาวท่าเรือ 4,500 เมตร มีท่าเทียบเรือขนส่งรถยนต์ 1 ท่า ท่าเรียบเรือชายฝั่ง 1 ท่า และท่าเทียบเรือตู้สินค้า 4 ท่า สามารถรองรับทั้งปริมาณเรือและตู้สินค้า ได้สูงถึง 18 ล้าน TEU/ปีและขนส่งรถยนต์ได้เพิ่มจาก 1 ล้านคัน/ปี เป็น 3 ล้านคัน/ปี โดยจะเป็นท่าเรือใหญ่ ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ที่มีเรือผ่านท่ามากที่สุดตามเป้าหมาย
ซึ่งคาดว่าจะแล้วการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 3 จะเสร็จอย่างช้าในปี 2568
ท่าเรือแหลมฉบัง สู่ท็อปเท็นโลก

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 19:22:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG