เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (RMUTTO) ทอดผ้าป่าสามัคคี ปี 2560 เพื่อจัดสร้างหอพระ


   วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ศิษย์เก่า บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  จัดให้มีการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดสร้างหอพระมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยมี  พระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี และเจ้าอาวาสวัดบางพระวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระมหาขาว รกฺขิโต เจ้าอาวาสวัดสันติภักดิ์ รองประธานฝ่ายสงฆ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์  ตัตตะวะศาสตร์ อธิการบดี ประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ศิษย์เก่า บุคลากรและนักศึกษา ผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมงาน


   การทอดผ้าป่าสามัคคีมีวัตถุประสงค์สร้างหอพระในเขตพื้นที่บางพระ (ศาลาไม้สักทรงไทย) ขนาดกว้าง 5.4 เมตร ยาว 4.4 เมตร สูง 3.5 เมตร งบประมาณ ไม่เกิน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) และลานพื้นที่คอนกรีตหินทราย พื้นที่ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 12 เมตร งบประมาณ 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) รวมงบประมาณที่ใช้ประมาณ2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธศรีเกษตรและพระพุทธรูปองค์อื่นๆ เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจสำหรับคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ได้กราบไหว้สักการะบูชา จำนวนเงินที่ได้รับในการบริจาคครั้งนี้  1,649,061.18 บาท 


โจ ลำน้ำปิง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 21:59:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG