เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ในพระบรมราชูปถัมป์ ทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ วัดโพธิ์กลาง จ.ขอนแก่น


   เวลา10.00น. (22ต.ค.60)  ที่วัดโพธิ์กลาง  อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้  พลอากาศตรีสุพิชัย  สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง พร้อมด้วย ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ในพระบรมราชูปถัมป์ ประธานบริษัท เครือฉวีวรรณ กรุ๊ป และนายมนัส เสือเปลียว ผู้ช่วยหัวหน้าที่ประทับในพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ร่วมกันนำผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ที่วัดโพธิ์กลาง อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 


โดยมีพระครูอนุกูลสารธรรม  เจ้าอาวาสวัดโพธิ์กลาง  เจ้าคณะอำเภอมัญจาคีรี เป็นประธานสงฆ์รับผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ มีข้าราชการ พนักงาน ในพื้นที่อำเภอมัญจาคีรีรวมถึงเจ้าหน้าที่ของสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ในพระบรมราชูปถัมป์ และพนักงานบริษัทในเครือฉวีวรรณกรุ๊ป ตลอดจนชาวชลบุรี และชาวจังหวัดขอนแก่นร่วมกันทอดกฐินพระราชทานในครั้งนี้จำนวนมากทั้งนี้ โดยเสด็จพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธา และพุทธศาสนิกชนชาวชลบุรีและจังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมทำบุญสมทบกฐินพระราชทานเป็นเงิน จำนวน 1,155,599 บาท เพื่อให้ทางวัดนำไปปฏิสังขรถาวรวัตถุภายในวัดต่อไป  สำหรับการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9ที่ทรงเสด็จสวรรคตตลอดจนเป็นการส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา อีกทั้งเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป


      ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ในพระบรมราชูปถัมป์  อนึ่ง ในการนำผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายต้องได้รับพระกรุณาจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงโปรดเกล้าฯ ซึ่งผู้ที่จะขอพระบรมราชานุญาต ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นหน่วยงานราชการ และให้เป็นผู้ที่ตั้งมั่นในบวรพระพุทธศาสนา และเป็นสุจริตชน ไม่ทำให้เสื่อมเสียพระเกียรติ ก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นำผ้ากฐินพระราชทานไปทอดถวายพระสงฆ์ตามวัดต่างๆ ได้โจ ลำน้ำปิง/รายงาน
โอ๋ ช่อง7 ศรีราชา /ภาพข่าว

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 15:03:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG