เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

บริษัท ปตท. คลังก๊าซเขาบ่อยา และคลังน้ำมันศรีราชา จ.ชลบุรี มอบทุนการศึกษาให้เด็กเรียนดี (มีคลิป)


บริษัท ปตท. คลังก๊าซเขาบ่อยาและคลังน้ำมันศรีราชา มอบทุนการศึกษา จำนวน 89 ทุน รวมทั้งสิ้นเกือบ 4 แสนบาท เพื่อส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเยาวชนใน จ.ชลบุรี ที่มีการเรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดทุนทรัพย์

   เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560  นายสันติ ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ปตท. ประจำปี 2560 ที่ศูนย์ฝึกอบรมคลังก๊าซเขาบ่อยา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายบุญเพชร วันนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3 และนายธีรยุทธ ทุมเสถสาร ผู้จัดการส่วนคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  โดยมีอาจารย์และนักเรียน เข้าร่วมพิธีครั้งนี้จำนวนมาก

โครงการมอบทุนการศึกษาครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อยแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้มีโอกาสในการศึกษา รวมถึงเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มต้นทุนทางสังคมให้แก่ประเทศ

นายธีรยุทธ ทุมเสถสาร ผู้จัดการส่วนคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า นอกจากภารกิจหลักในการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานและปิโตรเคมีอย่างครบวงจรแล้ว ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ โดยทาง ปตท. ยังให้ความสำคัญและใส่ใจในการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน ซึ่งถือเป็นพลังคนรุ่นใหม่ที่จะก้าวเข้ามาพัฒนาประเทศต่อไป


โดยบริษัท ปตท.ได้ดำเนินงานโครงการมอบทุนการศึกษา ปตท. อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปีนี้ทางคลังก๊าซเขาบ่อยา และคลังน้ำมันศรีราชา ได้มีโอกาสมอบทุนให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี  8 โรงเรียน จำนวนทั้งหมด 89 ทุน โดยแบ่งเป็นทุนระดับประถมศึกษา 48 ทุนๆละ 3,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 34 ทุนๆละ 5,000 บาท และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ 6,000 บาท  รวมมูลค่าทุนการศึกษาทั้งสิ้น 356,000 บาท

นายธีรยุทธ กล่าวต่อไปว่า บริษัท ปตท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสนับสนุนโครงการมอบทุนในครั้งนี้ จะช่วยพัฒนาการศึกษาของเยาวชนในเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 จ.ชลบุรี ให้มีคุณภาพ สร้างรากฐานทางการศึกษาที่ดี สร้างขวัญกำลังใจและลดรายจ่ายให้ครอบครัว สนับสนุนให้เยาวชนได้มุ่งมั่นในการศึกษา รักษามาตรฐานการเรียนและประพฤติตนเป็นคนดี เพื่อพัฒนาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป


"นอกจากโครงการมอบทุนการศึกษาแล้ว ปตท. ยังสนับสนุนกิจกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตลอดมา อาทิ การตรวจก๊าซหุงต้มเพื่อความปลอดภัยของครัวเรือน กิจกรรมสัมมนาผู้นำชุมชนเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาชุมชนร่วมกัน กิจกรรมแห่เทียนพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของจังหวัดชลบุรีอีกด้วย" นายธีรยุทธ กล่าวโจ ลำน้ำปิง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 17:46:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG