เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

กรมศุลกากรจัดฝึกซ้อมภาคสนาม FTX 2017 การตรวจจับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีผิดกฎหมายในตู้สินค้า


  กรมศุลกากร ได้จัดฝึกซ้อมภาคสนาม (Field Training Exercise) ครั้งที่ 4 โครงการ Megaports Initiative หรือ FTX2017 ระหว่างวันที่ 4 – 7 กันยายน 2559 เพื่อทบทวนขั้นตอนการทำงานเมื่อตรวจพบการลักลอบขนส่งวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสี โดยมี สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือแหลมฉบัง สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

สำนักงานควบคุมควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล กรมเจ้าท่า พร้อมด้วยหน่วยงานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในส่วนของการสืบสวน การพิสูจน์หลักฐานและบังคับคดีทางกฎหมาย ตลอดจนการอารักขาตู้สินค้าอันตรายที่เป็นภัยต่อความมั่นคงระหว่างรอพิสูจน์ทราบ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับจังหวัด เมื่อภัยคุกคามมีระดับรุนแรงถึงขั้นที่จะต้องใช้แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นอกจากนี้ยังมีผู้สังเกตการณ์จากหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักระบาดวิทยา และสภาความมั่นคงแห่งชาติ ตลอดจนผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ ตัวแทนสายเรือ และสมาคมต่างๆ โดยมีทีมฝึกอบรมโครงการ Megaports จากภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อม

 โครงการตรวจจับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีผิดกฎหมายในตู้สินค้า ณ ท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ หรือโครงการ MEGAPORTS INITIATIVE (MI) เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและสหรัฐอเมริกาที่ได้ลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลสองประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เพื่อเป็นการสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัย (SECURITY) ด้านการขนส่งทางตู้สินค้าทางทะเล

เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจด้าน MEGAPORTS INITIATIVE มีความต่อเนื่องและยั่งยืนตามพันธะสัญญาความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมศุลกากรจึงได้โครงการด้านการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์แห่งชาติ กระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกา โดยในส่วนของการฝึกอบรม กรมศุลกากรได้จัดการฝึกอบรมเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การฝึกอบรมผู้เข้าปฏิบัติงานใหม่ การฝึกทบทวนผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์แล้ว และการฝึกซ้อมภาคสนาม (FIELD TRAINING EXERCISE : FTX) เพื่อประสานการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบปฏิบัติ (STANDARD OPERATING PROCEDURE : SOP) ที่ได้ปรับปรุงใหม่ให้ทันสมัย โดยจะเป็นการฝึกภาคสนามเสมือนจริงภายใต้สถานการณ์จำลอง 2 สถานการณ์ ได้แก่ ตรวจพบต้นกำเนิดรังสีที่มีความแรงรังสีสูง ไม่มีเจ้าของ ปะปนมาในตู้สินค้านำเข้าประเภทเศษโลหะ และการลักลอบขนวัสดุนิวเคลียร์ในตู้สินค้าส่งออกโดยอำพรางด้วยแร่ซีเรียมในระดับเป็นภัยคุกคามความมั่นคง

ปชส.ศุลการกรแหลมฉบัง/ภาพข่าว
โจ ลำน้ำปิง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 20:54:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG