เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

กองทัพเรือ ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์งานก่อสร้างศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ


       ที่ กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ตำบลบางพระ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์งานก่อสร้างศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ ณ กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ตำบลบางพระ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กองทัพเรือ มีสถานที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในกองทัพเรือในการติดตาม ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายระดับชาติในการพัฒนารวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สามารถใช้เป็นสถานที่สำหรับเป็นที่พักชั่วคราวในการติดต่อราชการในพื้นที่ตะวันออก และเป็นที่จัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นสวัสดิการกำลังพลและครอบครัว รวมทั้งเป็นแหล่งให้ความรู้ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสันทนาการ เพื่อเสริมสร้างการการตระหนักรู้คุณค่าของทะเล และพัฒนาเครือข่ายความมั่นคงทางทะเล และฝึกหัดศึกษาด้านกีฬาทางน้ำที่มีความเป็นเลิศในระดับประเทศของกองทัพเรือให้กับข้าราชการ และประชาชนทั่วไป จากกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามทิศทางการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงในระยะยาว เพื่อบรรลุสู่วิสัยทัศน์ในปีพุทธศักราช 2575 นั้น การพัฒนา สมุททานุภาพของไทยให้มีความเข้มแข็ง จะมีส่วนช่วยสำคัญต่อการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคง มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และเกิดการพัฒนาในทุกมิติอย่างยั่งยืน 

ป๊อป บูรพานิวส์/ภาพข่าว
โจ ลำน้ำปิง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 14:43:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG