เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

Thaioil ร่วมกับ ม.เกษตรฯ ศรีราชา จ.ชลบุรี จัดแข่งขันตอบปัญหาด้านพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


กลุ่มไทยออยล์ มุ่งสร้างองค์ความรู้ด้านพลังงานให้แก่เยาวชนในพื้นที่ โดยการจัดแข่งขันตอบปัญหาด้านพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นปีที่ 4

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 กลุ่มไทยออยล์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้จัดการแข่งขันตอบปัญหาด้านพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี สถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ขึ้น ณ อาคารพละ 13 ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 17 โรงเรียนจากทั่วจังหวัดชลบุรี


การแข่งขันดังกล่าว แบ่งเป็นการแข่งขันรอบแรกจำนวน 20 คำถาม และรอบชิงชนะเลิศจำนวน 10 คำถาม ซึ่งนักเรียนจะต้องตอบคำถามซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับพลังงานปิโตรเลียม พลังงานทดแทน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงาน ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน ให้ถูกต้องมากที่สุด


โดยมีคุณเชาวลิต ประเสริฐสมบูรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ-ระบบคุณภาพ-ด้านการปฏิบัติการ และคุณโสภณ ลีชาแสน ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม วิศวกรของกลุ่มไทยออยล์ทั้ง 2 ท่านเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน สำหรับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสามมุกคริสเตียน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนพนัสพิทยาคม ตามลำดับ ซึ่งนักเรียนผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศและผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร พร้อมด้วยเงินรางวัลจากกลุ่มไทยออยล์ โดยมี ดร.ประชากร แก้วเขียว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และคุณเลอเลิศ อมรสังข์ ผู้จัดการประชาสัมพันธ์โรงกลั่น ให้เกียรติมอบรางวัล

กิจกรรมนี้นับเป็นหนึ่งในความร่วมมือด้านวิชาการที่กลุ่มไทยออยล์ได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เพื่อร่วมกันสนับสนุนความรู้และการศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่และใกล้เคียงมาโดยตลอด โดยมุ่งหวังให้การศึกษาเป็นรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่ชุมชนและสังคมต่อไปปชส.ไทยออยล์/ภาพ-ข่าว
โจ ลำน้ำปิง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 07:00:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG