เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ทน.แหลมฉบัง จ.ชลบุรี จัดโครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560


ด้วยนายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง ๔ เขต มีความห่วงใยในคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและ เยาวชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด จึงให้สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดโครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมีพิธีเปิดและฝึกอบรม รุ่นที่ ๑ ในวันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ และรุ่นที่ ๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเมืองท่า สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยได้รับเกียรติจากรองนายกฯ ธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับรู้ ถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติดอันจะทำให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาล ชุมชน และสถานศึกษาให้เป็นพลังที่เข้มแข็ง สามารถเอาชนะปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืนและเพื่อลดสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังอีกด้วย โดยกำหนดจัดโครงการฯ รุ่นที่ ๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๓๕๐ คน
ปขส.เทศบาลนครแหลมฉบัง/ภาพข่าว
โจ ลำน้ำปิง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 18:02:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG