เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

พิธีเปิดมหกรรมสุขภาพนครแหลมฉบัง ครั้งที่ 4 ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี


ด้วยนายกฯ จินดา  ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง ๔ เขต มีความห่วงใยในสุขภาพพลานามัยของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพที่ดี อันจะทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความตื่นตัวในการดูแลใส่ใจสุขภาพของตนเองอย่างถูกต้องและยั่งยืนรวมถึงการจัดบริการด้านสาธารณสุข เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังจึงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี จัดโครงการมหกรรมสุขภาพนครแหลมฉบัง ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ และได้มีพิธีเปิดในวันพุธที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 


โดยได้รับเกียรติจาก ท่านวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง อดีตนายกบุญเลิศ น้อมศิลป์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ประธานคณะกรรมการชุมชนทั้ง ๒๓ ชุมชน หัวหน้ากลุ่ม อสม.ทั้ง ๒๓ ชุมชน และประชาชน เข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้น ผู้เข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนและเข้ารับการบริการสุขภาพต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีบริการด้านสุขภาพด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย ควบคู่กับการแพทย์ทางเลือกแขนงต่างๆ อาทิ 

- โรงพยาบาลศิริราช : บริการตรวจความเสี่ยงของโรคจากพันธุกรรมยีน (DNA) ได้แก่ มะเร็งลำไส้ใหญ่ ตรวจความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูกจากปัสสาวะ ตรวจความเสี่ยงโรคหัวใจขาดเลือด 
- มูลนิธิถันยรักษ์ โรงพยาบาลศิริราช : ตรวจมะเร็งเต้านม โดยการทำแมมโมแกรม
- โรงพยาบาลแหลมฉบัง : ตรวจฟัน ถอนฟัน
- โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา : ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม
- ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ รพ.สมเด็จฯ ณ ศรีราชา : บำบัดรักษาอาหารปวดหรืออักเสบเรื้อรังของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น ข้อเข่า ด้วยเครื่อง Shock Wave (คลื่นกระแทก) และเครื่องเลเซอร์ รวมทั้ง บริการจากคลินิคการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หม้อเกลือประคบแก้อาการปวดเมื่อย และบริการน้ำสมุนไพร
- โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี : ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่จากอุจจาระ (มีบัตรตรวจฟรีโดยนำไปตรวจที่โรงพยาบาล) คัดกรองมะเร็งช่องปาก และบริการข่อมูลด้านการตรวจมะเร็งด้วยเทคโนโลยีต่างๆ
- โรงพยาบาลชลบุรี : ตรวจคีเลชั่นเพื่อตรวจเม็ดเลือดดูของเสียที่สะสมอยู่ภายในร่างกาย บริการฝังเข็ม อาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
- โรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง : สาธิตการอุลตร้าซาวน์ช่องท้อง ส่องกล้องทางเดินอาหาร วัดความดันโลหิต ตรวจเบาหวาน ตรวจคลื่นหัวใจ สาธิตนวัตกรรมการรักษาความเสื่อมสมรรถภาพทางเพศของท่านชายด้วยเครื่อง คอร์โพเรียล Shock Wave สาธิตนวัตกรรมการรักษาผู้หญิงที่มีปัญหากลั้นปัสสาวะไม่อยู่ และกระชับอวัยวะเพศ
- โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา : ให้ความรู้การคัดกรองมะเร็งในสตรี เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่ เป็นต้น และบริการตรวจวัดสายตา
- โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา : คัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจด้วยระบบดิจิตอล ให้ความรู้เรื่องโรคหัวใจ และการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR
- โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา : ตรวจคลื่นหัวใจ ตรวจภาวะหลอดเลือดแดงตีบตันที่ขา (ABI) ใช้ทำนายความเสี่ยงโรคระบบหลอดเลือดและหัวใจในอนาคต ตรวจเบาหวาน ตรวจดวงตา และตรวจมวลองค์ประกอบในร่างกาย
- โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร : ตรวจรักษาโรคทั่วไป จำหน่ายยาสมุนไพร และบริการนวดแผนไทย
- แพทย์จีนสพล สมวงษ์ : บริการฝังเข็มบำบัดโรค

นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ดังนี้
- บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) : เปิดบูธร่วมรณรงค์กิจกรรมเมาไม่ขับ ตรวจองค์ประกอบของร่างกาย และ สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานในครั้งนี้ จำนวน 180,000 บาท พร้อมสนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 1,000 ขวด
- ท่าเรือแหลมฉบัง : สนับสนุนบูธตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจขาดเลือดโดยตรวจ DNA ของโรงพยาบาลศิริราช สนับสนุนงบประมาณ 100,000 บาท (โดยความร่วมมือจากบริษัทภายในท่าเรือแหลมฉบัง)
- นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง : สนับสนุนบูธตรวจมะเร็งเต้านม จากศูนย์ถันยรักษ์ โรงพยาบาลศิริราช
- บริษัท วาโก้ ศรีราชา จำกัด : สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ได้แก่ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ใบปลิว สปอตวิทยุ สปอตโทรทัศน์
- บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) : สนับสนุนบูธโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สนุบสนุนน้ำดื่มจำนวน 4,000 แก้ว น้ำชา 20 แพ็ค และสนับสนุนรถให้บริการมาม่าเคลื่อนที่ภายในงาน
- บริษัท เอส. พี. บี. เพาวเวอร์ เซอร์วิส จำกัด สนับสนุนเงิน 10,000 บาท 
- บริษัท ไทยซัมซุง อิเล็คโทรนิกส์ จำกัด : สนับสนุนอาหารว่าง จำนวน 600 ชุด
- บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด : สนับสนุนของรางวัลบนเวทีเสวนา จำนวน 12 ชุด
- การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง : สนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 1,000 ขวด
- สโมสรโรตารี่แหลมฉบัง : สนับสนุนบูะอาหารว่างและเครื่องดื่มภายในงาน
- สท.วันชัย พุ่มเมือง สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง : สนับสนุนเงิน จำนวน 10,000 บาท
- หจก. สายบุญ ทรานสปอร์ต โดย คุณพรทิพย์ สายบุญ สนับสนุนเงิน จำนวน 10,000 บาท
- คุณพนม พิพัฒนดิลก สนับสนุนเงินสด จำนวน 3,000 บาท   

เทศบาลนครแหลมฉบังขอขอบคุณ โรงพยาบาล สถานพยาบาล หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ที่ร่วมสนับสนุนจัดกิจกรรมด้านสุขภาพในงานมหกรรมสุขภาพนครแหลมฉบัง ครั้งที่ มา ณ โอกาสนี้

นอกจากนี้ มีการปาฐกถาและเสวนาด้านสุขภาพต่างๆ ได้แก่

วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560
- "แนวคิดด้านสุขภาพในระบบสุขภาพปัจจุบัน" โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 
- "สุขภาพดี เริ่มที่ยีน" โดย รศ.นพ.วิปร วิประกษิต แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจ DNA จากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ศูนย์ธาลัสซิเมีย โรงพยาบาลศิริราช
- "มะเร็งในสุภาพสตรี" โดย พญ.นภาพร เกตุวัฒนเวสน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งปากมดลูก โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
- "คืนความสุขให้ครอบครัว ชาย + หญิง ยุค 4.0" โดย พลอากาศโท นพ.ชูพันธ์ ชาญสมร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง  พลโท รศ. คลินิก นพ.สายัณห์ สวัสดิ์ศรี ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า  และ ดร.เภสัชกร จิรศาสตร์ ไชยเลิศ เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมเทคดนโลยีเครื่องมือแพทย์

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560
- "สถานการณ์โรคมะเร็งในปัจจุบัน" โดย นพ.สุทัศน์ ดวงดีเด่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
- "การช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับประชาชน" โดย ทีม CPR โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560
- "สุขภาพดี ด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้าน" โดยคุณนิษฐ์ ห้องตรง แพทย์แผนไทยประยุกต์ ประจำศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ (บางพระ) และ คุณนฤชิต แสงเทียนท์ ประธานชมรมหมอแผนไทยเทศบาลนครแหลมฉบัง

โจ ลำน้ำปิง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 10:11:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG