เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

กลุ่มไทยออยล์มอบทุนการศึกษา รวมกว่า 1.8 ล้านบาท แก่เยาวชนในพื้นที่อำเภอศรีราชาและเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี


เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครบ 56 ปี กลุ่มไทยออยล์อันประกอบด้วย บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด และองค์กรทางสังคมของพนักงานไทยออยล์อีก 4 องค์กร ประกอบด้วย 1. สมาคมศิษย์เก่าไทยออยล์ 2. สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยออยล์ จำกัด 3. ชมรมชาวใต้ไทยออยล์ และ 4. สหภาพแรงงานโรงกลั่นน้ำมันไทย ได้ร่วมจัดสรรงบประมาณจำนวน 1,862,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) เป็นทุนการศึกษาแบบปีต่อปีและแบบต่อเนื่อง ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา จำนวน 233 ทุน และกองทุนกลุ่มไทยออยล์เพื่อสถาบันการศึกษามอบให้แก่โรงเรียนในพื้นที่อีก 11 กองทุน ในพิธีมอบทุนการศึกษาและกองทุนกลุ่มไทยออยล์เพื่อสถาบันการศึกษา ประจำปี 2560 นี้ 

โดยมีนายอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ผู้ช่วยรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 คณะฝ่ายจัดการกลุ่มไทยออยล์ ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานและคณะกรรมการชุมชน คณาจารย์ นักเรียนและนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง  ณ ห้องเมืองท่า เทศบาลนครแหลมฉบัง

การมอบทุนการศึกษาดังกล่าวได้จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีบนความตั้งใจของกลุ่มไทยออยล์ที่จะเป็นผู้มีส่วนร่วมในการช่วยดูแลเยาวชนในพื้นที่ให้มีโอกาสทางการศึกษามากยิ่งขึ้น อันจะทำให้เยาวชนสามารถเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต มีศักยภาพ และร่วมพัฒนาท้องถิ่น และประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
โจ ลำน้ำปิง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 09:19:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG