เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

นักศึกษาฝึกงานกลุ่มไทยออยล์ (Thaioil) จัดกิจกรรม “เรียนรู้นอกห้องเรียน ขีดเขียนจินตนาการ” แก่เยาวชนในพื้นที่รอบโรงกลั่น


    เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม กลุ่มไทยออยล์ ได้นำนักศึกษาฝึกงานจากหลากหลายสถาบันการศึกษาทั่วประเทศกว่า 60 คน ที่มีโอกาสได้เข้าฝึกงานในช่วงปิดภาคการศึกษากับกลุ่มไทยออยล์ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และสาขาบริหารการจัดการต่างๆ ร่วมจัดกิจกรรม “เรียนรู้นอกห้องเรียน ขีดเขียนจินตนาการ” ให้แก่เยาวชนระดับชั้นประถมศึกษาที่ 1 - 6 ในชุมชนรอบโรงกลั่นทั้ง10 ชุมชน เพื่อร่วมสร้างแรงบันดาลใจ เป็นตัวอย่างที่ดี และให้คำแนะนำในการเรียนรู้แก่เยาวชนในชุมชน 


นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกฝังความรับผิดชอบเพื่อสังคมและเสียสละเพื่อส่วนรวมของนักศึกษาฝึกงานเองด้วย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมต่อเนื่องภายใต้โครงการ “ห้องสมุดสร้างสรรค์ กิจกรรมหรรษา” โดยศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้กลุ่มไทยออยล์เพื่อชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์สนับสนุนการเรียนรู้ การศึกษานอกห้องเรียน สร้างโอกาสและเวทีสำหรับการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ให้แก่เยาวชนในพื้นที่

ภารกิจด้านการสนับสนุนการศึกษา ถือเป็นหนึ่งภารกิจเพื่อสังคมที่กลุ่มไทยออยล์ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างรากฐานที่ดีแก่เยาวชน ผู้ซึ่งจะเติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดีของชุมชน และช่วยเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป


โจ ลำน้ำปิง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 16:15:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG