เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560


     ที่  วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ ดร.สิทธิพงษ์ ภูมิภักดีพรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ คณะผู้บริหาร ครู และบรรดานักเรียนนักศึกษา ของสถาบัน ได้ร่วมกันเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 กันอย่างพร้อมเพรียง ซึ่ง การไหว้ครูนั่นคือการที่ศิษย์แสดงความเคารพยอมรับ นับถืออาจารย์อย่างจริงใจ ว่าท่านเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ ที่จะสั่งสอนศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตนรับการถ่ายทอดวิชาการความรู้ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้บรรลุจุดหมายปลายทางของการศึกษาตามที่ตั้งใจไว้ และ พิธีไหว้ครูนั้น ยังเป็นการรักษาไว้ซึ่ง วัฒนธรรมอันดีงาม ให้นิสิต นักศึกษา ได้แสดงความกตัญญูกตเวที และ รำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ที่ได้ประสิทธ์ประสาทวิชาความรู้ สอนให้เป็นทั้งคนดี และคนเก่ง สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้นอกจากพิธีไหว้ครูแล้ว ทางวิทยาลัยยังได้มีการประกวดพานไหว้ครูประเภทความคิดสร้างสรรค์ พร้อมมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ประพฤติดี แต่งกายดี เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับเพื่อนนักเรียน อีกด้วย

โจ ลำน้ำปิง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 16:25:00. หมวดหมู่ . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG