เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ทน.แหลมฉบัง จ.ชลบุรี จัดกิจกรรมลงนามปฏิญาณตนกิจกรรม "งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง"


ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ได้กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็น “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญ ประจำปีนี้ไว้ว่า "ห่างไกลสุรา ประชาเป็นสุข ปลอดภัย พาชาติไทยเจริญ" สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครแหลมฉบัง จึงได้จัดกิจกรรมลงนามปฏิญาณตนกิจกรรม "งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง" ขึ้นในวันพุธที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยมี นายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง อดีตนายกบุญเลิศ น้อมศิลป์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดชลบุรี กระตุ้นให้ประชาชน ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเข้าพรรษา และเผยแพร่ความรู้ สร้างกระแสรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องโทษ พิษภัย ผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษาอีกด้วย


โจ ลำน้ำปิง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 11:34:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG