เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ทน.แหลมฉบัง จ.ชลบุรี จัดโครงการฝึกอบรบสัมมนาและศึกษาดูงานของผู้นำชุมชน พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐


ด้วยนายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง ๔ เขต ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล ในลักษณะ "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ แลร่วมรับผิดชอบ" สนับสนุนการดำเนินงานของชุมชนทั้ง ๒๓ ชุมชน เพื่อเป็นแนวร่วมในการพัฒนาเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดโครงการฝึกอบรบสัมมนาและศึกษาดูงานของผู้นำชุมชน พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  ในวันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม โดยได้รับเกียรติจาก นายกฯ จินดา  ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ และประธานชุมชนทั้ง ๒๓ ชุมชน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ นำประสบการณ์แนวคิด วิสัยทัศน์ มานำเสนอพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดในการทำงานของแต่ละชุมชน ซึ่งนำมาสู่การนำไปประยุกต์ใช้ในชุมชนของตนเองต่อไป โดยมีการศึกษาดูงาน ณ กลุ่มเทศบาลจังหวัดภาคใต้ (จังหวัดพังงา, จังหวัดภูเก็ต, จังหวัดสุราษฎร์ธานี, จังหวัดชุมพร และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ระหว่างวันอังคารที่ ๑๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐โจ ลำน้ำปิง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 11:42:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG