เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา จัดโครงการ "มาช่วย...ด้วยรัก" ครั้งที่ 11 50 ปี โรงกลั่นฯ ปลูกปะการัง อนุรักษ์ทะเลไทย


เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560  ที่ลานหน้าอาคารโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา จ.ชลบุรี นายสุชาติ  โพธิวัฒนะเสถียร กรรมการและผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการกลั่น โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมและควบคุมธุรกิจ โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา ร่วมปล่อยขบวนแรลลี่ กิจกรรม "มาช่วย...ด้วยรัก" ครั้งที่ 11 เพื่อปลูกปะการัง และทำความสะอาดชายหาดแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีพนักงาน และสมาชิกครอบครัวกว่า 150 คน เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

นายสุชาติ  โพธิ์วัฒนะเสถียร กรรมการและผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการกลั่น บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ถือเป็นนโยบายสำคัญประการหนึ่งในการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในท้องถิ่น ภาครัฐ และเอกชน จัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในรูปแบบที่หลากหลาย แตกต่างกันออกไป อันจะนำมาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมมอบเงินสนับสนุนจำนวน 80,000 บาท ให้แก่นายสุรัช สาระคำ หัวหน้าศูนย์อาสาบ้านดินไทย เครือข่ายจิตอาสา ภายใต้ร่มมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมปลูกปะการัง อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งนำพนักงาน และสมาชิกครอบครัวกว่า 150 คน มาร่วมกันปลูกปะการัง และทำความสะอาดชายหาดแสมสาร สร้างสมดุลตามระบบนิเวศวิทยา ให้ปะการังเหล่านี้ได้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล อนุรักษ์ท้องทะเลให้อุดมสมบูรณ


โรงกลั่นน้ำมันเอโซ่ ศรีราชา สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โครงการ "มาช่วย...ด้วยรัก" เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้พนักงาน และครอบครัวที่มีจิตอาสา มาร่วมกันใช้เวลาว่างในช่วงวันหยุดทำกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น

กิจกรรมที่เคยจัดขึ้นในปีที่ผ่านมา  อาทิ  โครงการปลูกป่า และทำความสะอาดป่าชายเลนชุมชนบ้านแหลมฉบัง, จัดกิจกรรมสันทนาการให้กับน้องๆ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา, กิจกรรมร่วมกับมูลนิธิที่อยู่อาศัยฯ สร้างบ้านให้กับผู้ขาดโอกาส, สร้างสนามเด็กเล่นเพื่อการเรียนรู้ (Brain base learning) ณ โรงเรียนบ้านห้วยกรุ และโรงเรียนวัดแหลมฉบัง ซึ่งทุกโครงการดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามแนวนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน


โจ ลำน้ำปิง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 21:41:00. หมวดหมู่ , , , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG