เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ เปิดงานโลกวิทยาศาสตร์ไทยกสิกร และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์


วันนี้ (16 มิ.ย.60) ที่โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วย นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บริษัท เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดงานโลกวิทยาศาสตร์ไทยกสิกร และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายสัญชัย ฉลาดคิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ คอยให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์

นายสัญชัย กล่าวว่า เนื่องจากโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ แต่ยังขาดห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และยังขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้นักเรียนขาดทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ จากปัญหาดังกล่าว ทางบริษัทเอสแอนด์เจฯ จึงจัดสรรงบประมาณจำนวน 300,000 บาท เพื่อสนับสนุนการสร้างห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ทำให้นักเรียนโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ได้เรียนรู้และได้ลงมือปฏิบัติจริง


ซึ่งในโอกาสนี้ทางโรงเรียนได้จัดฐานกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เช่น ฐานแรงเสียดทานมหาสนุก ผักกาดเปลี่ยนสี เรื่องผิวๆ ของน้ำ เป็นต้น เพื่อปลูกฝังทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ ตามเป้าหมายของโรงเรียนที่มุ่งส่งเสริมทักษะทางด้านวิชาการ ทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาได้ และให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติการทดลองจริง 
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และพัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ 
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการถ่ายทอดและการใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสู่สังคม 
4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหา

       นายสัญชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยในปัจจุบันมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นบนโลกของเราอย่างมากมาย และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เรียนทุกคนควรได้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน สิ่งที่สำคัญที่สุดในการฝึกผู้เรียน ให้ได้รู้เท่าทันเหตุการณ์ต่างๆนั้น ก็คือนักเรียนต้องมีนิสัยนักวิทยาศาสตร์ รู้จักสังเกตสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว ศึกษาค้นคว้าอย่างมีเหตุผล อีกทั้งต้องรู้จักการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วย นอกจากนี้ยังต้องได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง จึงจะทำให้เกิดความรู้ ความชำนาญ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนรู้ให้มีคุณภาพและก้าวสู่ Thailand 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม

โจ ลำน้ำปิง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 17:20:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG