เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ประชาชนจำนวนมากร่วมบริจาคโลหิตเนื่องใน วันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2560


     ที่  ศูนย์รับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ได้มีประชาชนจำนวนมาก ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2560 โดยมีสมาชิกอาสากาชาดอำเภอศรีราชา นำโดยนางอัญชลี บุญณราช ประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอศรีราชา เข้ากล่าวขอบคุณและสร้างแรงจูงใจให้กับผู้มาบริจาคโลหิตให้กลับมาบริจาคอย่างสม่ำเสมอ  ด้วยในวันที่ 14 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันบริจาคโลหิตโลก เพื่อระลึกถึง ดอ๊กเตอร์คาร์ล  แลนด์สไตเนอร์ ชาวออสเตรีย ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบ เอ บีโอ ซึ่งถือว่าเป็นการค้นพบที่มีความสำคัญยิ่งต่องานบริการโลหิตทั่วโลก สหพันธ์สภากาชาดสากล องค์การอนามัยโลก สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ จึงได้เชิญชวนให้สภากาชาดทั่วโลกจัดกิจกรรม โดยให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดหาผู้บริจาคโลหิตที่บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน และเป็นการส่งเสริมงานด้านบริการโลหิตให้เป็นที่แพร่หลาย โดยในปีนี้ได้กำหนดสโลแกนงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก คือ ให้โลหิต ให้ประจำทุก 3 เดือน คุณทำได้ จำนวนโลหิตที่ได้รับบริจาคมานั้น ร้อยละ 80 จะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ ส่วนที่เหลือจะไปรักษาผู้เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ส่วนกรุ๊ปเลือดต้องการรับบริจาคทุกกรุ๊ปเพราะเราไม่ทราบได้ว่าผู้ประสบอุบัติเหตุจะต้องการเลือดกรุ๊ปใดในการรักษา

โจ ลำน้ำปิง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 19:21:00. หมวดหมู่ , , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG