เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ร.ร.ในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา จ.ชลบุรี แข่งขันทักษะทางวิชาการ การประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุเหลือใช้ และทักษะคอมพิวเตอร์


       ที่   วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา  ได้จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  เพื่อคัดเลือกตัวแทนเทศบาลเมืองศรีราชาเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการระดับภาคตะวันออก  ประจำปีการศึกษา 2560  โดยเทศบาลเมืองศรีราชา ร่วมกับ โรงเรียนในสังกัด ทั้ง โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา สนับสนุน ส่งเสริม นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา พัฒนาการเรียน การสอน พัฒนาทักษะสู่ความเป็นเลิศ จัดส่งนักเรียนเข้าแข่งขันเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้กองการศึกษาจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ จัดประกวด 8 กลุ่มสาระ คัดเลือกตัวตัวแทน ส่งเข้าประกวดในระดับภาคตะวันออก ที่ จังหวัดระยอง ต่อไป  โดยทุกโรงเรียนเน้นให้นักเรียนมีความรู้ควบคู่กับคุณธรรม กิจกรรมในครั้งนี้จึงเป็นกิจกรรมที่ดีที่นักเรียนจะได้พิสูจน์ความรู้ ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาว่าสามารถนำมาใช้ ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ได้มากน้อยเพียงใดและสามารถนำความรู้ความสามารถ ที่มีมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ในส่วนที่คณะกรรมการได้ให้คำแนะนำเพื่อเพิ่มทักษะของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

โจ ลำน้ำปิง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 19:16:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG