เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

เทศบาลเมืองศรีราชา จ.ชลบุรี ประชุมประชาคมชุมชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี


     ที่  ห้องประชุมประดู่แดง โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา นายธานี  รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานในการประชุมประชาคมชุมชนเพื่อนำเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ฉบับเพิ่มเติม และฉบับเปลี่ยนแปลง พร้อมรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและตรงตามความต้องการของชุมชน มากที่สุด โดยแบ่งยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ดังนี้ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการปกครอง  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น การสร้างที่พักถังขยะรอบตลาดสดเทศบาลเมืองศรีราชา โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ การก่อสร้างที่พักอาศัยพนักงานเทศบาล ก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลโครงการเงินอุดหนุนชุมชนทั้ง 13 ขุมขนในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ชุมชนละ หนึ่งแสนบาท เป็นต้น ซึ่งในที่ประชุมก็ได้มีประชาชนได้นำเสนอปัญหาและความเดือดร้อนที่ต้องเร่งแก้ไขและไม่ได้อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยทางคณะผู้บริหารจะนำปัญหาดังกล่าวไปพิจารณาและนำลงบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไปโจ ลำน้ำปิง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 19:19:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG