เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

อาสากาชาดปฏิบัติงาน รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดกิจกรรมอาสาโรงทาน อิ่มอุ่น ครบรอบ 16 ปีการก่อตั้ง


     ที่  อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา นางอัญชลี  บุญณราช ประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอศรีราชา ผู้แทนจากอำเภอศรีราชาได้นำถุงยังชีพ และแพมเพิรส มามอบให้กับทางโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ผู้ป่วยที่มีความต้องการ  จากนั้นได้ร่วมกับเหล่าอาสากาชาดปฏิบัติงานโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ได้จัดกิจกรรม อาสา โรงทานอิ่มอุ่น แจกอาหารน้ำดื่ม และขนม ให้กับผู้ป่วยที่มารับบริการตรวจรักษาโรค เพื่อเป็นการทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 16 ปี การก่อตั้งอาสากาชาดปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ซึ่งได้เริ่มก่อตั้งเมือ่วันที่ 1 มิถุนายน 2544  โดยเหล่าอาสากาชาดที่ก่อตั้งขึ้นจะได้รับการอบรมการปฏิบัติงานจากสภากาชาดไทย  เพื่อช่วยเหลืองานในด้านต่างๆของโรงพยาบาล อาทิ การกรอกประวัติผู้มารับบริการ ช่วยคัดกรองผู้ป่วย เป็นต้น โดยอาสากาชาดปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจะมีอยู่ 2 โรงพยาบาลได้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตอาสาไม่มีค่าตอบแทนใดๆ ในส่วนของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา มีอาสากาชาดปฏิบัติงานโรงพยาบาลอยู่กว่า 100 คน ประจำอยู่จุดให้บริการทั่วโรงพยาบาลกว่า 10 จุด ซึ่งก็ทำให้ผู้มารับบริการได้รับความสะดวกสบายและรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 
โจ ลำน้ำปิง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 19:12:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG