เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

“ชมรมคนรักษ์สัตหีบ” ระดมสมองเร่งแก้การจัดการขยะและการลดจำนวนขยะในตำบลพลูตาหลวง


      ที่ห้องประชุมชั้น 3  สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี "ชมรมคนรัษ์สัตหีบ" โดย นายประพจน์  จ่ายเจริญ ประธานชมรมฯ ได้จัดใหัมีการประชุมสมาชิกชมรมคนรักษ์สัตหีบโดยได้เชิญ พ.จ.อ.วิษณุ โตสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง เป็นประธานเปิดการประชุม
    

 วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก ชมรมคนรักษ์สัตหีบ ได้เล็งเห็นความสำคัญ ในการมีส่วนร่วมของสมาชิกชมรมคนรักษ์สัตหีบทุกท่าน ที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่มีความหลากหลายในแต่ละบุคคล เพื่อระดมความคิด แนวทางที่จะสร้างสรรค์ และส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของชมรม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของการก่อตั้งชมรมคนรักษ์สัตหีบ และเป็นการช่วยกลั่นกรองแผนงานต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในทิศทาง และเป้าหมายของชมรมคนรักษ์สัตหีบร่วมกัน จึงได้จัดให้มีการประชุมดังกล่าว

บริษัท ยูนิไวส์ ออฟชอร์ จำกัด ผู้ให้บริการเรือสนับสนุนภารกิจในอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียมนอกชายฝั่ง ร่วมกับจิตอาสาจากหลายหน่วยงาน ก่อนตั้ง “ชมรมคนรักสัตหีบ” เริ่งแก้ปัญหาการจักการขยะและการลดปริมาณขยะในตำบลพูลตาหลวง เพื่อให้อำเภอสัตหีบเป็นสถานที่น่าอยู่ น่ากิน น่าเที่ยว และน่ากลับมาเยือน

 นายประพจน์ จ่ายเจริญ ผู้จัดการ บริษัท ยูนิไวส์ ออฟชอร์ จำกัด และ ประธานชมรมฯ  กล่าวว่า การก่อตั้งชมรมคนรักษ์สัตหีบในครั้งนี้เกิดจากความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจควบคู่กับการสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน ดังพันธกิจของกลุ่มบริษัทยูนิไทย ผสานกับการรวมตัวของผู้มีจิตอาสา ที่มาจากหลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมประมาณเกือบร้อยคนซึ่งเป็นจิตอาสาแต่ละคนมีความรู้ความคิดความชำนาญและประสบการณ์ และมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้อำเภอสัตหีบเป็นสถานที่หน้าอยู่ น่ากินน่าเที่ยว และน่ากลับมาเยือน ซึ่งเป็นการระดมความคิดเร่งแก้ปัญหาการจัดการขยะและการลอปริมาณขยะในตำบลภูตาหลวงในครั้งนี้เชื่อว่าจะก่อเกิดประโยชน์กับที่ท่องเที่ยวรวมถึงชุมชนต่างๆในสัตหีบ

นอกจากนี้ บริษัทยูนิไวส์ ยังได้ให้การสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมอีกมากมายเช่นโครงการฟื้นฟูพัฒนาการของเด็กที่มีความผิดปกติทางสมอง และร่างกายบ้านครูบุญชู โดยประสานความร่วมมือกับทางโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาในการจัดเจ้าหน้าที่ ผู้เชี่ยวชาญมาจัดกิจกรรมฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง

รวมถึงการสนับสนุนศูนย์บำบัดธรรมชาติ ลานกิจกรรมจากป่าไผ่ที่มีกิจกรรมและเกมต่างๆเพื่อช่วยกระตุ้นพัฒนาการและฝึกทักษะการเคลื่อนไหว และโครงการพัฒนาแปลงปลูกผักปลอดสารพิษ ซึ่งช่วยให้น้องๆบ้านครูบุญชูมีผักสะอาดไว้รับประทาน ซึ่งการปลูกผักยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยฟื้นฟูน้องๆให้เพลิดเพลินต่อการปลูกต้นไม้ และยังสามารถนำมาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่สถานสงเคราะห์ต่อไป

บริษัท ยูนิไวส์ ออฟชอร์ จำกัด ผู้ให้บริการเรือสนับสนุนภารกิจในอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียมนอกชายฝั่ง ร่วมกับจิตอาสาจากหลายหน่วยงาน ก่อนตั้ง “ชมรมคนรักสัตหีบ” เริ่งแก้ปัญหาการจักการขยะและการลดปริมาณขยะในตำบลพูลตาหลวง เพื่อให้อำเภอสัตหีบเป็นสถานที่น่าอยู่ น่ากิน น่าเที่ยว และน่ากลับมาเยือน


 โจ ลำน้ำปิง/รายงาน
นสพ.รวมพลัง ศูนย์ข่าวชลบุรี

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 17:43:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG