เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

อบจ.ชลบุรีร่วมกับท้องถิ่นตำบลบางพระ เปิดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายแบบชุมชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

        
      ที่  บริเวณขอบอ่างเก็บน้ำบางพระ นายสมศักดิ์  เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ได้กล่าว ต้อนรับ คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยมี นายวิทยา  คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มาเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายแบบชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ ปม. 1 บอล DASTA BALL ในเขตพื้นที่น้ำจืด จากภารกิจของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพประมง พร้อมทั้งช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป โดยใช้ประโยชน์จาก ปม. 1 บอล หรือดาสต้าบอล เพื่อช่วยในการบำบัดระบบนิเวศน์ รักษาคุณภาพน้ำ และดิน ให้ดีขึ้น ภายในโครงการทางสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชลบุรี 7 อนุเคราะห์ พันธุ์ปลาน้ำจืด กว่า 1 แสน ตัว ให้ผู้มาเข้าร่วมโครงการ คณะผู้บริหาร ประชาชน และ องค์กรภาคีเครือข่าย อนุรักษ์ธรรมชาติ ได้ร่วมใจกัน ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด และ โยนลูก ปม. 1 ดาสต้าบอล ลงอ่างเก็บน้ำบางพระ ซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ใช้ผลิตน้ำประปา อุปโภค บริโภค ทั้งในจังหวัดและภาคตะวันออก รวมถึงยังเป็นแหล่งประมงของคนท้องถิ่นด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการปรับปรุงคุณภาพดินและน้ำ และหวังจะปลูกจิตสำนึก ให้ทุกคน รักษาสิ่งแวดล้อม


ข่าวบางพระล่าสุด

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 09:55:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG