เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

เทศบาลเมืองศรีราชา จ.ชลบุรี ประชุมคณะกรรมการพัฒนาร่วมเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 3 ปี


     ที่  ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองศรีราชา นายธานี  รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการแผนพัฒนา 3 ปีเทศบาลเมืองศรีราชา ร่วมประชุมเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลโดยมีโครงการเพิ่มเติมทั้งสิ้น 29 โครงการ งบประมาณรวมหนึ่งพันยี่สิบแปดล้านแปดแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยเก้าสิบสามบาท จากห้ายุทธศาสตร์ที่จะได้ทำการพัฒนา อาทิ ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการจัดการชายฝั่ง เช่นการปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือเกาะลอย โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ อาคารพักผู้โดยสาร และการสร้างป้ายประดับสะพานเกาะลอย  ยุทธศาสตร์ด้านการจราจรและขนส่ง โครงการก่อสร้างทางบกระดับและขยายผิวการจราจรถนนสุขุมวิท ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนา 3 ปีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง เป็นเอกฉันท์ โดยกองวิชาการและแผนงานจะนำร่างเสนอนายกเทศมนตรีอนุมัติ และประกาศใช้ตามระเบียบต่อไป
หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 10:25:00. หมวดหมู่ . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG